'Kerk & Israël' met Kavóca 'Kerk & Israël' met Kavóca


Themadienst Vredeskerk 'Kerk en Israël'

De eerste zondag van oktober is al sinds jaar en dag Israëlzondag. De kerk is geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In een speciale themadienst in de Vredeskerk op zondagavond 6 oktober 19u willen we hier in het bijzonder aandacht aan geven. Ds. W. Dekker uit Oosterwolde hoopt deze dienst voor te gaan en er zal medewerking worden verleend door het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca onder leiding van Luthine Postuma. Jan Broekhuis zal het koor en de samenzang op orgel en piano begeleiden.

Van harte welkom!
terug