Samen oogsten is delen met elkaar Samen oogsten is delen met elkaar
Op 23 maart 2019 organiseert de Diaconie samen met de commissie Vorming en Toerusting een klusdag voor medemensen die praktische of sociale hulp goed kunnen gebruiken. Wij werken samen met de stichting Present Oldebroek. Hiervoor vragen wij uw/jouw medewerking.

Dit keer geen collecte voor geld maar voor uw/ jouw tijd. Op 23 maart kunt u er voor kiezen om een morgen, middag of de gehele dag hiervoor beschikbaar te stellen. Er zijn praktische klussen (denk hierbij aan behangen, opruimen, laminaat vloerleggen,
schoonmaak etc.), tuinklussen, en sociale klussen (Bijvoorbeeld wandeling maken, winkelen, spel doen etc.).

Voor vragen over de klusdag kunt u/jij terecht bij: Clarisse Kwakkel 0629221576 of clarissekwakkel@hotmail.com

Eerdere informatie hierover:
Vanuit het jaarthema “Samen oogsten” ligt het voor de hand dat we datgene wat we hebben ontvangen gaan delen met hen die dat nodig hebben. De Diaconie organiseert samen met de commissie Vorming en Toerusting een klussendag. Gemeenteleden die zich gedurende een zaterdag beschikbaar willen stellen voor hun naaste worden uitgenodigd om hun handen uit de mouwen te steken op zaterdag 23 maart 2019. Allerlei praktische werkzaamheden kunnen worden aangepakt. De activiteiten die we die dag te doen krijgen worden gecoördineerd door Present Oldebroek.

Van de website:
Present Oldebroek werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in de gemeente Oldebroek samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren Wat is er allemaal te doen? ™ Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen ™ Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Het zou fijn zijn als een flinke groep gemeenteleden hieraan zou willen meedoen, zodat er flink wat werk verzet kan worden. Maar natuurlijk is het ook en gelegenheid bij uitstek om de band als gemeenteleden onder elkaar te versterken.
terug