Pastoraat Pastoraat

VOORBEDE

Zij die graag willen dat er voorbede gedaan wordt voor hen of een van hun familieleden, kunnen dit
aan de wijkpredikant of de scriba kenbaar maken.

BEZOEK AAN HUIS
Het regelmatige huisbezoek, uitgaande van de wijkkerkenraad, wordt gebracht door de wijkouderling,
al dan niet met een be­zoekbroeder. Mocht u tussentijds bezoek wensen, neemt u dan contact op met
uw wijkouderling of -predikant. Als u als zieke, bejaarde, hulpbehoevende, jubilerende, enz. bezoek wenst,
dan dient u dit kenbaar te maken bij de wijkou­derling of -predikant.


BEZOEK TIJDENS VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS

Daar de ziekenhuizen niet zelf aan de pastores de opnamen doorgeven, dienen de gemeenteleden,
die opgenomen moeten worden of zijn, dit zelf of via hun familieleden door te geven aan de wijkpredikant.
Ook de dag van ontslag moet aan de wijkpredikant doorgegeven worden.
Indien u niet overgeschreven bent naar een andere wijkgemeente, dan waarin u woont, maar toch
een andere predikant op bezoek wilt hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw wijkpredikant. Deze
zal dit doorgeven aan zijn collega. Deze bezoekt u dan en verzorgt ook de berichtgeving in het kerkblad.


HUWELIJK

Normaliter neemt een aanstaand bruidspaar contact op met de wijkpredikant van de wijk waartoe
de aanstaande bruid behoort. Wil men dat een andere predikant de huwelijksdienst leidt, dan dient
men dit kenbaar te maken aan de wijkpredikant van de aanstaande bruid. In overleg met de predikant
en de koster wordt de datum van de dienst vastgesteld.


BEGRAFENIS

De familie dient contact op te nemen met de wijkpredikant om het tijdstip van de begrafenis te regelen
en om met de nabije familie een afspraak te maken om over de rouwdienst te kunnen praten.
Aan de wijkouderling en de wijkpredikant dient ook een rouwbrief gezonden te worden.


BEZOEK AAN NIEUW INGEKOMENEN

Wanneer u in Wezep-Hattemerbroek komt wonen, krijgt u een kennismakingsbezoek, dat uitgaat
van een commissie, waarin zowel de Centrale Hervormde Gemeente, als de Pauluskerk, als de Kruiskerk
vertegenwoordigd zijn.
  
terug