Hulp Oekraïne Hulp Oekraïne
Update Oldebroek helpt Oekraïne

Er verblijven nog ongeveer 250 Oekraïense gasten in de gemeente Oldebroek. De situatie is onverminderd moeilijk. Erg lastig voor hen is het gebrek aan perspectief en de spannende situatie in het thuisland. Daarnaast het groeiende huisvestingsprobleem. Na de zomervakantie zoeken we:
• woonplekken voor meerdere Oekraïense gezinnen;
• een chauffeur voor het wegbrengen van de 4 jongste kinderen van het Buitencentrum naar de Rank in Wezep (8.10 vertrek)
• extra vrijwilligers voor de Internationale Schakelklas in Oldebroek (o.a. voor creatieve vorming).

Aanmelding of informatie over bovengenoemde zaken via de website oldebroekhelptoekraine.nl of bij www.presentoldebroek.nl.

Bericht van 14 juli 2023

Inzamelpunt goederen Oekraïne in Wezep

De nood in Oekraïne wordt steeds groter. Vanuit Elburg zijn er voortdurend acties om goederen aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland te geven, maar ook om naar het oorlogsland te brengen. Op 2 of 3 januari a.s. zal er een transport met hulpgoederen vertrekken. Nodig is winterkleding en schoenen voor het hele gezin, lakens, dekens, kussens, handschoenen, aggregaten, houdbaar eten en drinken, verbandmateriaal en medicijnen en toiletartikelen. Naast de gebruikelijke inzamelpunten in Elburg, ’t Harde, Oosterwolde en Oldebroek is er nu ook een inzamelpunt in Wezep. Op vrijdag en zaterdag kunt u de genoemde spullen brengen bij Klaas en Angela Doornewaard, Van Pallandtlaan 11 in Wezep. Vooraf graag even bellen of appen (06-54212658). Ook donaties zijn van harte welkom, hier kunnen dan spullen van gekocht worden. Met dank aan “de Stichting Elburg helpt Gambia” is ANBI-rekeningnummer NL46 RABO 0108 6890 85 daarvoor beschikbaar. Wanneer u een donatie overmaakt graag o.v.v. Oekraïne actie vanuit Elburg. Helpt u mee?
 

Update Oekraïne

Voor de binnenkort te starten Internationale Schakelklassen in Oldebroek zijn goed bruikbare laptops en opladers zeer welkom. Aanmelding kan via oldebroekhelptoekraine.nl. Ook zijn er nog vrijwilligers nodig voor de ondersteuning van het personeel in deze klassen. Interesse? Volgende week wordt hierover een persbericht met informatie gepubliceerd in de lokale kranten.

Bericht van 18 november 2022

 

Ondersteuning internationale schakelklas (ISK) Oldebroek

Per 1 december 2022 starten aan de Oude Dijk in Oldebroek 3 internationale schakelklassen met Oekraïense leerlingen uit de gemeenten Oldebroek en Elburg. Het gaat om voortgezet onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Er worden vrijwilligers gezocht die de docenten willen ondersteunen en helpen bij het leerproces van de leerlingen. Lijkt dit jou leuk en ben je één of meerdere vaste dagdelen per week beschikbaar? Dan zoeken we jou! Voor meer informatie, een taakomschrijving of opgave kun je contact opnemen met Mirjam Prins van de Stichting Present (06-48687003).

Bericht van 11 november 2022

 

Update Oekraïne-platform

Er worden nog enkele vrijwilligers gezocht om de vluchtelingen uit de Oekraïne te helpen:
 • Taalvrijwilligers om lessen Nederlands te geven. Lesmateriaal is aanwezig; individueel of in een groepje. 
 • 2 Chauffeurs: * voor de donderdag om de jongste kinderen van het Buitencentrum naar school in Wezep te brengen; * voor op de reservelijst.
 • Verpleegkundige hulp/huisarts om wekelijks één avond spreekuur te houden op het Buitencentrum. De op dit moment aanwezige huisarts stopt eind september.
 • Buddy’s ter ondersteuning van zowel de Oekraïense vluchteling als het gastgezin.

Bericht van 10 september 2022

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Op dit moment is er een tekort aan chauffeurs voor basisschoolkinderen uit het buitengebied. Ook zijn mensen die willen helpen bij de taallessen voor volwassenen zeer welkom. Kunt u hierin iets betekenen, meld u dan aan via www.oldebroekhelptoekraine.nl.

Bericht van 27 augustus 2022 

Op dit moment verblijven er rond de 300 mensen uit Oekraïne in de gemeente Oldebroek. Er is behoefte aan 1 woonruimte voor een gezin van 6 personen, waarbij 1 slaapkamer met douche gelijkvloers moet zijn voor één van de gehandicapte bewoners. Daarnaast wordt er een woonruimte gezocht voor een moeder met haar 3-jarig kindje.

Verder gevraagd:
 • Chauffeur voor de donderdagen om 2 kleuters vanuit het Buitencentrum naar de Rank (Wezep) te brengen: heen om 8.00 uur; terug om 14.30 uur. 
 • Inval-chauffeur bij uitval binnen de huidige ploeg chauffeurs.

Aanmelding via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl.

Bericht van 19 augustus 2022


Wat hebben we op dit moment nodig?
 • Fietsen
 • Buddy’s voor ondersteuning van gastgezin en gasten. Bij opgave graag even melden in welke kern u zich wilt inzetten. Specifiek zoeken we iemand die buddy wil zijn voor een moeder en dochter in Oldebroek;
 • Vrijwilliger in het Tienerhonk in Oldebroek voor teken-/schilder lessen op dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur. Het gaat om zowel Oekraïense als Nederlandse tieners van 12-18 jaar die creatief aan de slag willen. Het gaat om ondersteuning in de creatieve uitingen. Ervaring met de Engelse taal is fijn, maar niet verplicht. Er is begeleiding aanwezig.
 • Vrijwilliger Buitencentrum voor de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur;
 • Vrijwilliger(-s) electra voor de aanleg van een extra groepenkast in een woonunit Uiterlijk half augustus moet dit in principe klaar zijn.

Bent u of kent u iemand die ons kan helpen? Meldt je dan aan van via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vragen? Bel dan met Marinus Mol (06 - 49990421) of Jetske van Loo (06 - 10300854).

Bericht van 8 juli 2022
 

Er is momenteel behoefte aan:
 • gastgezinnen/huisvesting (naast langdurige opvang ook voor kortdurende opvang i.v.m. vakantie van gastgezinnen
 • helpende handen voor praktische zaken (tegelzetter, dakdekker, elektricien, loodgieter;
 • fietsen.
Opgave via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Bericht van 10 juni 2022

Het aantal gasten uit Oekraïne in de gemeente Oldebroek is momenteel rond de 290.
 
Hulp gevraagd
 • Huisvesting/gastgezinnen
Laten we deze mensen niet in de steek laten en met elkaar proberen hun op te vangen. Heeft u zich via Takecarebnb ingeschreven maar geen reactie gehad, neem dan a.u.b. contact met ons op;
 • Buddy’s
De vraag naar buddy’s is nog steeds actueel en urgent. Mede omdat het aantal gastgezinnen nog steeds toeneemt. Vooral voor de kernen Wezep en Hattemerbroek hebben we mensen nodig. Soms kunnen enkele uren in de week al heel veel betekenen. Taalbarrière? De praktijk heeft ons inmiddels geleerd dat met de huidige hulpmiddelen dit geen probleem hoeft te zijn;
 • Chauffeurs schoolvervoer Oldebroek en Wezep
U brengt de kinderen 1 dag in de week ‘s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur naar school en haalt ze om 12.00 uur op. Voorlopig tot 8 juli (begin van zomervakantie). 
Opgave via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl. Wilt u meer informatie? Bel dan met Marinus Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).
 • vrijwilligers bij Oekraïense kerkdiensten Maranatha ’t Loo
Elke zondagmiddag worden er afwisselend in Elburg, Oldebroek en Wezep Oekraïense kerkdiensten gehouden. Voor de diensten in Maranatha op t Loo (1 x per 4 weken) worden vrijwilligers gezocht. Het gaat om hulp bij koffieschenken, het klaarmaken en opruimen van de kerkzaal en BHV. De diensten starten om 14.30 uur. De inzet is om een zodanig groepje vrijwilligers te hebben dat vrijwilligers 1 x per 8 weken aan de beurt zijn. Wilt u meedoen, meldt u dan bij Gert Gerritsen (b.gerritsen95@chello.nl)

Bericht van 3 juni 2022

 

Het aantal gasten uit Oekraïne is op dit moment rond de 290 mensen. Ook deze week zijn er weer mensen aangekomen uit Oekraïne en zijn er ook enkele mensen vertrokken. Mocht u nog huisvesting weten, laat het weten via de website. Dit geldt ook voor mensen die zich misschien landelijk hebben ingeschreven en nog niets gehoord hebben. 

Buddy’s:
De vraag naar buddy’s is nog steeds actueel en urgent, omdat het aantal gastgezinnen toeneemt. Hun taak is ondersteuning geven aan praktische zaken zoals: 
 • Vervoer
 • Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
 • Als er behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten
 • Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden.
>> Een nadere omschrijving is op te vragen bij de contactpersonen.

Vrijwilligers:
Vrijwilligers gevraagd voor de volgende zaken:
 • Dakdekker-, elektricien- en loodgieterswerk. Extra handjes wordt gewaardeerd!
 • Schoonmakers van de woonunits om gasten een schoon verblijf te bieden.
 • Coördinator klus en schoonmaakteam. Een taak die vanuit huis kan worden uitgevoerd; aanspreekpunt zijn voor de schoonmaak/klus-vrijwilligers.
 • Vrijwilliger voor het geven van teken/schilderlessen in het Tienerhonk in Oldebroek. Graag willen Oekraïense jongeren tussen 12 en 18 jaar samen met jongeren van hier creatief aan de slag. Engelse taal is wel fijn maar niet direct noodzakelijk.
Spullen:
 • Nog steeds behoefte aan dames- en grotere kinderfietsen.
 • Zwembandje, zwemkurken of zwemvesten voor kinderen.
Voor het aanmelden als vrijwilliger of het doorgeven van beschikbare spullen, zie www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 20 mei 2022

Inzameling en transport
Vorige week kon u lezen over de grote zorgen van Oekraïnse gasten over hun familie en landgenoten. Naast alle ellende en vernietigingen is er op veel plaatsen een tekort aan eten en primaire levensbehoeften. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij het regelen van een transport vanuit Wezep/Hattemerbroek.Info of aanmelding via Kees de Jong (038-8440058 / 06-44867776 of mail naar kees-dpgo@fam-dejong.nl).

Wat is er nog meer nodig?
 Er zijn met spoed buddy’s nodig voor ondersteuning van gastgezinnen/gasten in Wezep/Hattemerbroek;
 Fietsen (vooral voor dames);
 Een wasmachine voor een nieuwe woonunit;
 Vrijwilligers die taallessen willen verzorgen;
 Vrijwilligers voor materiaalbeheer in Wezep/Hattemerbroek;
 Iemand met ervaring in installatiewerkzaamheden voor het plaatsen van een electrische boiler bij een gastgezin.

Voor het aanmelden als vrijwilliger of het doorgeven van beschikbare spullen, zie www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 6 mei 2022

Inzameling en transport
Gasten die hier verblijven hebben grote zorgen over hun familie en landgenoten in Oekraïne. Naast alle ellende en vernietigingen is er op veel plaatsen nu ook een tekort aan eten en primaire levensbehoeften. De vraag is gekomen of ook vanuit onze gemeenschap hier iets aan te doen. Onlangs is er een voedseltransport vanuit Oosterwolde vertrokken naar Oekraïne. Bij het Diaconaal Platform is nu de vraag neergelegd of er ook zo'n transport vanuit Wezep mogelijk is. Het Diaconaal Platform is daarom op zoek naar een paar mensen die dit willen opzetten. Info of aanmelding via Kees de Jong (038-8440058 / 06-44867776 of mail kees-dpgo@fam-dejong.nl).

Wat is er nog meer nodig?
 • Fietsen;
 • Vrijwilligers die taallessen willen verzorgen;
 • Vrijwilligers voor materiaalbeheer in Wezep/Hattemerbroek;
 • Buddy’s voor ondersteuning van gastgezinnen/gasten;
 • Gastheren/gastvrouwen voor het Buitencentrum;
 • Iemand met ervaring in installatiewerkzaamheden voor het plaatsen van een electrische boiler bij een gastgezin.

Aanmelden als vrijwilliger of doorgeven van beschikbare spullen kan via www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 29 april 2022
 

Dit weekend vieren de Oekraïners het Paasfeest. De diaconie heeft daarom bij de Oekraïnse gasten in Wezep en Hattemerbroek een Paasgroet en een attentie voor de kinderen bezorgd. Momenteel zijn er ongeveer 245 gasten in de gemeente Oldebroek waarvan 80 in het Buitencentrum. Er is nog steeds een grote behoefte aan vrijwilligers.
Het gaat om :
 • Gastvrouwen/-heren in het Buitencentrum voor 1 of meerdere dagdelen;
 • Buddy’s voor de ondersteuning van gastgezinnen en vluchtelingen;
 • Iemand die wil helpen bij het materialenbeheer in Wezep/Hattemerbroek;
 • Een installateur die een electrische boiler wil plaatsen bij een gastgezin;
Verder zijn er nog fietsen nodig (vooral dames). Aanmelden als vrijwilliger of het doorgeven van beschikbare spullen kan via www.oldebroekhelptoekraine.nl.

Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 22 april 2022
 

Momenteel zijn er 225 Oekraïnse gasten in onze gemeente (80 bij het Buitencentrum en 145 bij gastgezinnen). Dinsdag 19 april om 19.30 uur is er in de Kruiskerk in Wezep een informatieavond over hulp aan vluchtelingen. Bedoeld voor inwoners die iets willen doen, vragen hebben of als vrijwilliger willen ondersteunen. Van harte welkom! 

Wat hebben we nodig?
 • voorjaars/zomerkleding voor tieners;
 • schoolmaterialen (broodtrommels, drinkbekers, schooltassen, etui met inhoud), zowel voor basisschool als voorgezet onderwijs;
 • gastheren/gastvrouwen voor het Buitencentrum. (Woensdag 20 april 19.00 uur is er een informatieavond. Aanmelden hiervoor is verplicht.)
  - ma t/m do (13.30-17.00 en van 16.30-19.00 uur)
  - vr (11.30-14.00 uur, 13.30-17.00 uur en 16.30-19.00 uur)
  - za (11.00-14.00 uur);
 • buddy’s voor praktische ondersteuning van gastgezin en gasten;
 • tolken
Aanmelden voor de bijeenkomst op het Buitencentrum of aanbieden van hulp of spullen
www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 16 april 2022
 

Op dit moment er 65 mensen gehuisvest in het Buitencentrum en tussen de 140 tot 150 bij gastgezinnen. Deze week is het bericht gekomen dat het Buitencentrum nog tot 31 oktober beschikbaar is. Daarom is er nu behoefte aan gastheren/gastvrouwen voor het Buitencentrum. De bedoeling is dat men zich voor langere tijd voor deze functie inzet. Het gaat om alle voorkomende werkzaamheden, bv. een ritje naar de huisarts, het serveren van lunch/diner, vragen beantwoorden van de aanwezige vluchtelingen, een luisterend oor bieden etc. Vanuit een pool wordt gewerkt in blokjes van 4 uur tussen 09:00 tot 21:00 uur (9:00/13:00/17:00) waarbij er altijd twee vrijwilligers aanwezig zijn. Ook zijn chauffeurs nodig die kinderen vanaf 19 april willen brengen en halen naar de basisschool de Rank in Wezep. Aanmelding via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl Vragen? Neem dan contact op met M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Bericht van 9 april 2022
 

Inmiddels zijn ongeveer 190 mensen te gast in de gemeente Oldebroek waarvan ongeveer 60 verblijven in Het Buitencentrum. De anderen verblijven in gastgezinnen. Er komen (ook via Elles van der Beek) nog steeds mensen naar Oldebroek. Soms worden hele trieste dingen geconstateerd. Zo waren er afgelopen vrijdag nog mensen die aankwamen en niets meer hadden dan wat ze aan hadden. Geen geld om iets te kopen. Voor dit soort situaties is er het Noodfonds. Hartelijk dank voor de giften die tot nu toe gestort zijn. Giften blijven van harte welkom om mensen te kunnen helpen. Het bankrekeningnummer voor het noodfonds Oldebroek helpt Oekraïne is NL 68 RABO 0189 5458 52 t.n.v. Luctor et Emergo (o.v.v. OldebroekHelptOekraïne). Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Er is nog steeds vraag naar huisvesting bij gastgezinnen. Vooral voor minimaal 3 à 5 personen, bij voorkeur voor langere tijd. De gastgezinnen worden voor praktische zaken ondersteund door buddy’s. Ook buddy’s hebben we in Wezep & Hattemerbroek nog dringend nodig. Taken zijn o.a.:
 • vervoer
 • ondersteunen in opvang van kinderen
 • ondersteunen bij activiteiten
 • luisterend oor

Een globale taakomschrijving kunt u opvragen via diaconalehulpdienst@hervormdwezep.nl Wilt u helpen? Meldt dit dan via het contactformulier op www.oldebroekhelptoekraine.nl. Vanuit het Oekraïne-platform wordt benadrukt dat er geen spullen en materialen ingezameld worden, maar een inventarisatie plaatsvindt via de website. Als hetgeen u heeft aangeboden nodig is, wordt er contact met u opgenomen. 

Op zondagmiddag 3 april is er een kerkdienst. Geheel in het Oekraïns. In de Maranathakerk op ’t Loo.
Aanvang 14.30 uur. Van harte welkom.

Bericht van 2 april 2022

Opvang vluchtelingen - hulp gevraagd!

Inmiddels is een groep van 60 Oekraïnse vluchtelingen op het Buitencentrum gearriveerd. Ook worden ongeveer 130 Oekraïners opgevangen in gastgezinnen. Via bemiddeling van Elles van der Beek vanuit Roemenië zijn de eerste vluchtelingen in onze gemeente gearriveerd. 
Er is voor Wezep/Hattemerbroek dringend behoefte aan:
• woonruimte/gastgezinnen (bij voorkeur langdurige opvang); 
• buddy’s voor de  gastgezinnen en vluchtelingen; 
• vervoer van/naar basisschool de Regenboog in Oldebroek op 1 of meerdere ochtenden in de week, bij voorkeur met een busje (schooltijden 08.30-12.00 uur); 
• vrijwilligers voor het inspecteren van opvangplekken; 
• vrijwilligers voor materiaalbeheer; 
• vrijwillligers voor koffieochtenden/activiteiten; 
• gekwalificeerde vrijwilligers die Nederlandse taallessen willen geven; 
• gekwalificeerde vrijwilligers die onderwijs/opvang willen bieden; 
• tolken; 
• speelgoed, knutsel- en verfspullen, klei etc; 
• fietsen; 
• een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden met lakens/dekens of dekbedden. 
Aanmelden kan via https://oldebroekhelptoekraine.nl d.m.v. de button ‘ik wil helpen’. Bij de toelichting s.v.p. vermelden Wezep-Hattemerbroek. Giften zijn van harte welkom en fiscaal aftrekbaar via het Noodfonds OldebroekHelptOekraïne, rekeningnummer NL68 RABO 0189 5458 52 t.n.v. Luctor et Emergo (inzake Oldebroek Helpt Oekraïne). Heeft u vragen? Of wilt u graag een informatiedocument over opvang door gastgezinnen en/of een globale taakomschrijving voor buddy’s ontvangen? Mail naar diaconalehulpdienst@hervormdwezep.nl of neem contact op met Jetske van Loo (06-10300854). 

Bericht van 26 maart 2022
 

Update Oekraïne
Vooralsnog is er nog geen groep vluchtelingen uit de Oekraïne in het Buitencentrum op ’t Loo gearriveerd. Dit kan ieder moment veranderen. Momenteel zijn er voldoende gastgezinnen voor de eerste opvang en is het nog onduidelijk welke hulp de komende tijd nodig zal zijn. De website OldebroekHelptOekraïne is het centrale meldpunt voor al uw vragen en het aanbod van hulp. Ook is er een Facebookpagina met de naam Oldebroek Helpt Oekraïne. De Stichting Present coördineert het geheel. Ook via deze website, weekbrief en de locale media zult u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden.  

Bericht van 18 maart 2022
 

Hulp aan vluchtelingen Oekraïne

De vreselijke oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel mensen willen graag iets doen om te helpen. Veel hartverwarmende initiatieven zijn opgestart, zoals de transporten van de broers Kragt en de opvang in gastgezinnen. De Voedselbank verstrekt voedselpakketten aan alle vluchtelingen in gastgezinnen. Tot uiterlijk 31 maart zullen vluchtelingen in de centrale opvang van het Buitencentrum op ’t Loo opgevangen worden. 

Kernteam en Oekraïne-platform
De burgerlijke gemeente heeft een kernteam in het leven geroepen, een team met medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Zij willen de krachten bundelen, coördineren, structuur aan te brengen en voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan. Ook het DPGO (Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek) participeert hierin. Dit kernteam wil via het ‘Oekraïne-platform’ (een soort ‘omgebouwde’ variant op OldebroekCoronahulp) vraag en aanbod van hulp samenbrengen, actuele informatie uitwisselen en vragen beantwoorden. Hulpvragen zullen via de website van het platform gepubliceerd worden en vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden. De website wordt vermoedelijk nog deze week online gezet. 

Opvang in gastgezinnen
De opvang in gastgezinnen wordt niet door de gemeente geregeld. Hiervoor zijn twee werkgroepen actief. Één werkgroep voor de kernen Wezep en Hattemerbroek en één voor de kernen Oosterwolde, Noordeinde, Oldebroek en ’t Loo. Vanuit gemeente en DPGO is het verzoek aan de kerken gekomen om mee te helpen en een coördinator te leveren. De Diaconale Hulpdienst pakt deze taak op. Voor vragen kunt u terecht bij M. Mol (06-49990421) of Jetske van Loo (06-10300854).

Hoe kunnen we helpen?
Uiteraard door te bidden voor vrede en veiligheid, een krachtig wapen. Maar ook door de handen uit de mouwen te steken. Momenteel wordt er hard aan gewerkt aan het in kaart brengen van benodigde hulp en spullen en het creeëren van een centraal meldpunt hiervoor. Houd voor actueel nieuws en ontwikkelingen vooral de website en weekbrief goed in de gaten. Ook de sites van Vluchtelingenwerk, gemeente Oldebroek, Rijksoverheid en Takecarebnb geven veel informatie. 

We hopen en bidden we dat wij als gemeente ons hart laten spreken en klaar zullen staan om het leed van deze zo zwaar getroffen Oekraïners waar mogelijk wat te verzachten.

Bericht van 15 maart 2022
 

   
terug