Noodhulp Syrië Noodhulp Syrië


Aardbeving in Syrië. Geef voor noodhulp!

Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm.  De diaconie van onze hervormde gemeente heeft besloten D.V. zondag 19 februari een noodhulpcollecte te houden. 

De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!

De omvang van de ramp is enorm. Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig! 

U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van onze diaconie, o.v.v. 'Noodhulp Syrië'. Het banknummer is: NL11 RABO 03.96.53.52.75. U kunt ook een bijdrage doen, volgende week via de Appostel app, of uw gift deponeren in de collectezakken. De diaconie draagt de giften over, zoals gebruikelijk bij een noodhulpcollecte, aan het christelijk noodhulpcluster. Daarin werken meerdere* organisaties samen.

Het christelijk noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen ze zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties. En met u! Helpt u mee?
         
* Dorcas • ZOA • EO Metterdaad • Woord & Daad • Tearfund • Red een Kind
 

terug