Nieuw beleidsplan Nieuw beleidsplan'Samen in de naam van Jezus'. De beginregel van een lied dat velen goed kennen. Het is ook de titel van het nieuwe beleidsplan voor 2020 t/m 2024 van de wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen. De beleidscommissie heeft een plan voorbereid. Dat is op 18 december 2019 in de kerkenraad besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

Het is een plan met twee belangrijke speerpunten. Ten eerste is dat de jeugd. "We willen er namelijk alles aan doen om hen bij het Evangelie te behouden." Het tweede is het missionaire werk, met name onder de mensen in onze eigen omgeving die van het Evangelie vervreemd zijn. Voor beide speerpunten zijn investeringen nodig, zowel in menskracht als financieel. 

U wordt van harte uitgenodigd om het beleidsplan kritisch door te lezen en daarover verdere toelichting te ontvangen op de gemeenteavond van 15 januari 2020 in de Vredeskerk. Aanvang 19.30 uur. Reacties ('zienswijzen') kunt u tot uiterlijk 19 januari schriftelijk of per e-mail sturen naar de scriba (Henk van Bergeijk). Bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan door de kerkenraad, eind januari, zullen alle zienswijzen meegewogen worden. Op iedere zienswijze zal daarna afzonderlijk gereageerd worden.

Klik hier om het beleidsplan in te lezen.
Bekijk hier de webpagina van de beleidscommissie.
 

terug