Kindermiddag - Biddag Kindermiddag - Biddag
groenten met een spade, kindermiddag op biddag 10 maart in de doprskerk

Beste kinderen van de -12 club en de Zondagsschool. 

Helaas zijn de corona maatregelen nog niet veranderd en zullen de clubs en de zondagsschool nog niet hervat worden, dit is jammer.

Wel willen we jullie uitnodigen voor een samenkomst op woensdagmiddag 10 maart in de Dorpskerk. 

Op 10 maart is het biddag. 

We willen met elkaar naar liederen luisteren, prop. van der Meulen zal iets vertellen over biddag, en je zult wat moois en lekkers meekrijgen. We willen beginnen om 15.15 en het zal ongeveer een uur duren. Je mag samen met je ouder(s) komen. Als je een vriendje of vriendinnetje wilt meenemen mag dit gerust.

Graag opgeven bij Jan Stobbelaar, janstobbelaar@hotmail.com of 0623313582. 

Graag hopen we je te ontmoeten.
Voor deze dienst gelden dezelfde corona regels als voor de zondag. 

 
terug