Kerstzang in de Vredeskerk Kerstzang in de Vredeskerk


Op 1e Kerstdag in er in de Vredeskerk te Wezep de traditionele kerstzangdienst. Dit keer met als thema: ‘Zo stom als een rund, zo dom als een ezel?. Ds. J. D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn hoopt deze dienst voor te gaan.

Muzikale medewerking wordt verleend door het christelijk gemengd zangkoor 'Pro Ecclesia' uit Wezep onder leiding van Peter Witteveen. Jan Post bespeelt het orgel.

Het koor zal zelf enkele liederen zingen, maar vooral ook een wezenlijk aandeel leveren aan de samenzang met de gemeente. Er zullen deze dienst veel kerstliederen worden gezongen.

De avonddienst begint op het gebruikelijke tijdstip van 19.00u, maar omdat we vooraf met elkaar ook al wat liederen willen zingen, het verzoek om, indien mogelijk, om 18.50 uur aanwezig te zijn.
terug