Kerstzang in de Dorpskerk Kerstzang in de Dorpskerk


Kerstzangsamenkomst voor de hele gemeente

Een hartelijke uitnodiging voor de Kerstzangsamenkomst die gehouden wordt op D.V. 23 december 2019, in de Dorpskerk te Wezep. Aanvang 19.30 uur.

Een fijne mogelijkheid om zingend naar het Kerstfeest toe te leven en ons er op voor te bereiden. Op die avond is een ieder van harte welkom en als bijzondere gasten verwelkomen we het Wezeper mannenkoor 'Laudate Deum' en ’t Zuiderkoor uit Putten beide o.l.v. dirigent Albert van Maanen. Het orgel wordt bespeeld door Bert Elbertsen. Pianist is Harry Stijf. De korte meditatie wordt verzorgd door ds. C. v.d. Worp. De toegang is gratis, wel is er een collecte.

Iedereen is van harte welkom.
 
terug