Inleveradressen Kerstkaartenactie Inleveradressen Kerstkaartenactie

 
Ook dit jaar wordt weer de kerstkaartenactie gehouden. In de periode van 10 t/m 21 december kunt u (kerst-) kaarten inleveren op de onderstaande adressen. De kaarten zullen bezorgd worden op 15 en 22 december. De kosten voor het bezorgen bedragen € 0,50 per kaart. (PostNL heeft dit jaar de prijs weer verhoogd naar € 0,78.) U wordt verzocht het geld in een aparte enveloppe samen met de kaarten in te leveren.

We hopen dat er veel kaarten worden ingeleverd, zodat we een goede opbrengst kunnen realiseren voor een project ver weg en een project dichtbij, namelijk de Wycliffe Bijbelvertalers (Iedereen de bijbel in zijn eigen taal.) en zorgboerderij Benjamin te Hattemerbroek. (Het bieden van een aangename dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap waarbij de werkzaamheden op/om de boerderij centraal staan. Graag willen ze de boomgaard en kas verbeteren/onderhouden.)

De actie wordt ook nu weer gehouden in samenwerking met de hervormde gemeenten van Oldebroek en Oosterwolde. 

Men kan tot uiterlijk vrijdag 21 december om 17.00 uur kaarten inleveren. Later gebrachte kaarten worden niet geaccepteerd. De kaarten worden bezorgd op zaterdag 15 december en op zaterdag 22 december. De kaarten kunnen vanaf  maandag 10 december worden ingeleverd op de volgende adressen:
 
Dorpskerk Stationsweg  Wezep indien geopend
Hoeksteen Leeuwerikstraat Hattemerbroek.... indien geopend
De Schakel Oranjeboomlaan Wezep indien geopend
Vredeskerk Heidepad Wezep indien geopend
Fam. M. van de Bosch Nieuwlandsweg 15 Wezep  
Fam. H. Kragt Mezenhof 29 Hattemerbroek  
Fam. H. van de Grift Noordsingel 210 Wezep  
Fam. H.D. Overweg Callunastraat 16 Wezep  
Fam. F. Wolfsen Noordsingel 4 Wezep  
Fam. F. Haklander Koolzaadakker 44 Wezep  
Fam. G. Steenbergen Keizersweg 27 Wezep  
Fam. A.J. Schoonhoven Wildekampsweg 36 Wezep  
Fam. J. Overkempe Wiardi Beckmanstraat 9 Wezep  
Chr. boekhandel De Rivier Meidoornpassage 14 Wezep indien geopend
Krone-Zicht Seringstraat 111 Wezep  
Expert Van Enk Meidoornpassage 8 Wezep indien geopend
Slagerij Bos Zuiderzeestraatweg 560 Wezep indien geopend
Zorgcentrum Veldheem Turfhorst Wezep ingang groepswoningen
Zorgcentrum Weidebeek Rozenbottel Wezep  
 
 
Vanaf het begin mochten er kaarten worden ingeleverd bij de fam. R.Koele en Harmgret Tichelaar in Hattemerbroek. Helaas zijn zij verhuisd en wij willen hen hartelijk bedanken voor al die jaren dat zij zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De fam. H. Kragt is het nieuwe inleveradres in Hattemerbroek. Zie boven.

We hopen dat u ook dit jaar weer massaal mee wilt doen, zodat we een goede opbrengst voor de 2 projecten kunnen realiseren. Voor vragen e-mail.


Vrijwilligers die willen helpen, met name met het sorteren van de kaarten op de vrijdagen 14 en 21 december (’s avonds), kunnen zich opgeven via de hieronder vermelde commissieleden of via e-mail

De kerstkaartencommissie
Roel Baarslag
Jan van ’t Ende
Evert v.d. Berg
Johannette v. Oene
Hans van Rijn
Marja Stoop
Reintje Wolf
Jantien Wolfsen
Tel. 3763552
Tel. 3765453
Tel. 3763428
Tel. 3764141
Tel. 3765398
Tel. 3764430
Tel. 3764215
Tel. 06-20125273Het 'sorteercentrum' in de Schakel (foto 2017)


terug