Kerkverlating. Is daar wat aan te doen? Kerkverlating. Is daar wat aan te doen?Kerkverlating. Is daar wat aan te doen? 

Door : Ds. W. Dekker
 
Op verzoek verzorg ik weer graag in de komende winter een aantal avonden toerusting. Vorig seizoen ging het over een andere religie, de Islam, die groeiende is. Dit jaar zal het gaan over onze eigen religie, het christendom, dat in ons land en in Europa sterk op zijn retour lijkt. We willen ons verdiepen in de vraag hoe dat komt. Vaak wordt het woord secularisatie gebruikt als het hierover gaat. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? En is dat hetzelfde als kerkverlating? Welke oorzaken liggen hier aan ten grondslag?

We willen ons niet alleen bezig houden met de kwaal, maar ook de vraag onder ogen zien of er genezing is voor de kwaal. Is de achteruitgang van het christendom in Europa onvermijdelijk? En in Wezep? Wat staat ons hier te doen? Welke opdracht ligt er in het gezin en in het samen gemeente zijn? Om welke dingen zal het de komende jaren vooral gaan en welke dingen moeten we vooral niet doen?

Als leidraad gebruiken we het boek van Herman Paul, De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen, Boekencentrum 2017, 157 p., € 16,99. Herman Paul is in deeltijd bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de theologische faculteit van de RU te Groningen. Hij wordt daarvoor betaald door de GZB en de IZB, organisaties die beide met zending bezig zijn, maar ook graag de gemeente willen helpen wanneer het gaat om de zending in Nederland. Behalve hoogleraar is Herman Paul zelf betrokken gemeentelid in de Marekerk gemeente in Leiden en dat merk je in de manier waarop hij over zijn onderwerp schrijft. Geen abstracte verhandelingen, maar steeds getoetst aan de praktijk.

Ik hoop weer veel gemeenteleden van de Vredeskerk te mogen ontmoeten, maar ook vanuit andere kerkelijke gemeenschappen in Wezep. Want als één ding op voorhand duidelijk is, het gaat hier om vragen die alle geloofsgemeenschappen aangaan en we zullen elkaar in de toekomst ook meer en meer nodig hebben.

De avonden staan gepland op: 1 oktober, 5 november, 10 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart en worden gehouden in de Vredeskerk, Heidepad 81 te Wezep. Tijd: 19.45 - 21.45 uur. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Ook welkom als u de eerste avond 'gemist' hebt.
 
Voor opgave (graag van tevoren) of inlichtingen kunt u contact opnemen met Ds. W. Dekker:  , tel 0525-621074.

terug