Kerkuitzending Kerkuitzending
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de diensten op zondag bij te wonen bestaat er de mogelijkheid voor een aansluiting op de kerkuitzending.   Aansluiting op de kerkuitzending is met name bedoeld voor hen, die gedurende een langere periode niet in staat zijn de kerk te bezoeken. De kosten bedragen 10 euro per maand en eenmalig 100 euro borg voor de aan te sluiten apparatuur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Kwakkel, Thorbeckehof 12, 8091 XP Wezep, 038 3762160 / 06 10031944 of  GKwakkel@
 
Voor een abonnement op de kerkuitzending (of voor wijzigingen) kunt u contact opnemen met mevrouw A. van de Poll-Spronk 038 3764971
 
Ook zijn alle diensten te beluisteren via internet (dit kan ook achteraf). Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Dorpskerk
De Schakel
Vredeskerk 
Hoeksteen

 
terug