Aanmeldingsformulieren Aanmeldingsformulieren

 
Aanmeldingsformulieren om kerkdiensten of bijeenkomsten te kunnen bezoeken.

Wij willen graag weten of u van de mogelijkheid tot kerkbezoek gebruik wilt maken en indien dit het geval is vragen wij u daarvoor een formulier in te vullen.
​​​​
  1. Klik hier voor het formulier om kerkdiensten te kunnen bezoeken
  2. Lees hier de informatie voor u als bezoeker
  3. Het gebruiksplan Vredeskerk kunt u hier lezen.


Openluchtdienst zondag 20 september
Op zondag 20 september bent u/ben jij welkom bij de openluchtdienst die bij het Vinkennest wordt gehouden. Om 09:30 uur zullen we daar beginnen en u/jij wordt gevraagd een eigen stoel mee te nemen. Uiteraard zullen we dan de anderhalve meter in acht nemen. U kunt zich met dit formulier aanmelden. Een paar dagen voor de dienst krijgt u via de mail nadere informatie over o.a. parkeermogelijkheden.

Jeugddienst 20 september
Zondagmiddag 20 september zal er om 17:00 uur een jeugddienst zijn in de Vredeskerk. Opgeven kan met dit formulier.
 

Toelichting

Vanaf 15 maart zijn onze kerken gesloten en zijn diensten met een lege kerk via YouTube (met beeld), kerktelefoon en kerkomroep.nl uitgezonden. Voor velen toch een groot gemis dat we niet meer samen mochten komen. We zijn dankbaar dat vanaf juni verruiming van de regels mogelijk werd.

Vanaf de aankondiging hiervan is vanuit de kerkenraad een brede groep mensen actief bezig om de regels van het RIVM en voorstellen vanuit de PKN te vertalen naar de situatie in onze Vredeskerk. Inmiddels is een uitvoerig gebruiksplan geschreven waarin aangegeven is onder welke voorwaarden de ruimten gebruikt mogen worden en aan welke regels men zich moet houden. Het plan ligt ook ter inzage in de hal van de Vredeskerk. Het zal u duidelijk zijn dat het anders is dan dat we gewend zijn en daar zullen we ons zolang deze Coronacrisis er is bij neer moeten leggen.

Aanmelden blijft mogelijk zolang als ook de corona maatregelen van kracht zijn. Natuurlijk blijven de erediensten ook te volgen via YouTube (met beeld), kerktelefoon en kerkomroep, zodat iedereen, ook elders, verbonden kan zijn.

Wij zien uit naar uw aanmeldingen.
Namens het aanmeldteam,
Henk Riksen
 
terug