Aanmelden kerkbezoek Aanmelden kerkbezoek
 

Aanmelding om kerkdiensten te willen bezoeken.

Vanaf 15 maart zijn onze kerken gesloten en zijn diensten met een lege kerk via YouTube (met beeld), kerktelefoon en kerkomroep.nl uitgezonden. Voor velen toch een groot gemis dat we niet meer samen mochten komen. We zijn dankbaar dat vanaf juni verruiming van de regels mogelijk werd.

Vanaf de aankondiging hiervan is vanuit de kerkenraad een brede groep mensen actief bezig om de regels van het RIVM en voorstellen vanuit de PKN te vertalen naar de situatie in onze Vredeskerk. Inmiddels is een uitvoerig gebruiksplan geschreven waarin aangegeven is onder welke voorwaarden de ruimten gebruikt mogen worden en aan welke regels men zich moet houden. De informatie voor u als bezoeker kunt u hier lezen. Een exemplaar van het volledige gebruiksplan ligt ter inzage in de hal van de Vredeskerk en kunt u hier lezen.

Het zal u duidelijk zijn dat het anders is dan dat we gewend zijn en daar zullen we ons zolang deze Coronacrisis er is bij neer moeten leggen. Wij willen graag weten of u van de mogelijkheid tot kerkbezoek gebruik wilt maken en indien dit het geval is vragen wij u daarvoor een formulier in te vullen. 
Klik hier voor dit formulier.

Aanmelden blijft mogelijk zolang als ook de corona maatregelen van kracht zijn. Natuurlijk blijven de erediensten ook te volgen via YouTube (met beeld), kerktelefoon en kerkomroep, zodat iedereen, ook elders, verbonden kan zijn.

Wij zien uit naar uw aanmeldingen.
Namens het aanmeldteam,
Henk Riksen
 
terug