Joyful Sound in Vredeskerk Joyful Sound in Vredeskerk


Op de eerste zondag van Advent 2019 wordt er in de Vredeskerk een themazangdienst 'Advent' gehouden. Voorganger in deze dienst is de eigen wijkpredikant ds. I. Pauw. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het koor Joyful Sound uit Kampen. Zijn staan onder leiding van dirigent Geert-Jan Taekema. Joyful Sound is een graag gehoord koor. Zij laten via de beamer een presentatie zien die past bij hun liederen. Ook nemen zij hun eigen begeleiding mee (inclusief slagwerk) en verzorgen zij de begeleiding van de gemeentezang. Iedereen is van harte welkom.

Bekijk hier de website van Joyful Sound
Bekijk hier de facebookpagina van Joyful Sound
 
terug