Inzage beleidsplan Dorpskerk Inzage beleidsplan Dorpskerk
Ingevolge ordinantie 4 lid 9 van de kerkorde van de PKN legt de kerkenraad van de Dorpskerk dit beleidsplan voor 2021-2025 voor u ter inzage. Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

beleidsplan 2021 - 2025.pdf

Als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u die dan vóór 10 juli a.s. melden bij de scriba? Schriftelijk ondertekend of per mail ondertekend naar scriba-wijk-Dorpskerk@hervormdwezep.nl.

 
terug