Kerkradio De Hoeksteen Kerkradio De Hoeksteen


Klik op de foto hierboven om de dienst(en) te kunnen beluisteren.
De voorganger voor zondag 26 september 2021 is ds. J. Vos uit Barneveld

1. Introïtus OTH 178: 1, 2, 3 (alle verzen) Wees stil voor het aangezicht van God
2. Votum en groet
3. Zingen OTH 255: 1, 2, 3, 4 (alle verzen) Ere zij aan God, de Vader
4. Wetslezing
5. Zingen Psalm 86: 6, 8 Leer mij naar Uw wil te hand'len
6. Gebed
7. Schriftlezing 1 Koningen 19:9-18
8. Kinderlied: OTH 424 Ik zag een kuikentje
9. Preek Thema: Verrassend gewoon
10. Zingen Psalm 17: 3, 4, 8 Ik zet mijn treden in Uw spoor
11. Dankgebed en voorbede
12. Collecten
13. Zingen OTH 150: 1, 2, 3, 4 (alle verzen) Heer, U bent mijn leven
14. Zegen
 
terug