Kerkradio De Hoeksteen Kerkradio De Hoeksteen


Klik op de foto hierboven om de dienst(en) te kunnen beluisteren.
De voorganger voor zondag 19 december is onze wijkpredikant ds. I. Pauw

1. Introïtus Lofzang van Maria vers 3 en 7 
2. Votum en groet
3. Zingen Op Toonhoogte 82 vers 1 en 2 - O kom, o kom, Immanuel
4. Wet
5. Zingen Psalm 79 vers 4
6. Gebed
7. Schriftlezing Psalm 80
8. Kerstproject en kerstlied
9. Zingen Psalm 80 vers 1, 3 en 5 
10. Preek (Thema: Richt Uw blik op ons)
11. Zingen Psalm 80 vers 2, 9 en 11
12. Dienst van de voorbeden
13. Collecten
14. Zingen Op Toonhoogte 82 vers 3 en 5 - O kom, o kom, Gij Orient
15. Zegen
 
terug