Met Urker zangers Met Urker zangers


Bijzonder fijn nieuws voor onze gemeenteleden uit Hattemerbroek. Vanaf 5 september zullen ’s morgens weer erediensten in De Hoeksteen plaatsvinden. Wij zijn dankbaar dat dit na 1,5 jaar weer mogelijk is. Om aan dit heugelijke feit een extra feestelijk tintje te geven te geven zijn voor deze eerste dienst een aantal muzikanten en zangers uitgenodigd onder leiding van Thom Hesseling. Thom zal ook de samenzang begeleiden.

Om aan de huidige richtlijnen van het RIVM en PKN te voldoen zijn in de dienst een kleine 30 zitplaatsen beschikbaar en mag op ingetogen manier (=praatniveau) gezongen worden.

Om diensten bij te kunnen wonen moeten gemeenteleden zich wel éénmalig aanmelden via een formulier, waarna per toerbeurt een persoonlijke uitnodiging via e-mail wordt verstuurd. Wanneer u geen email heeft wordt u telefonisch uitgenodigd.


U kunt het formulier via onderstaande link vinden.
Aanmelding Erediensten Hoeksteen

Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.

Liturgie De Hoeksteen • Zondag 5 september 2021 • 9.30u
Predikant: ds. I. Pauw

1. Voor de dienst, Urker zangers: ”Tienduizend redenen”
2. Introïtus Psalm 116 vers 10 en 11 (oude berijming)
3. Votum en groet
4. Zingen Psalm 150 vers 1 en 3 (oude berijming)
5. 1e deel formulier HA en de samenvatting van Gods wet
6. Zingen Liedboek voor de Kerken gezang 323 vers 1 en 3
7. Gebed
8. Schriftlezing Psalm 122
9. Kindermoment
10. Kinderlied Op Toonhoogte 441 (maak een vrolijk geluid voor de Heer)
11. Urker zangers: ”De kracht van de liefde”
12. Preek (Thema: Wij gaan naar het huis van de HEER!)
13. Urker zangers: ”Als het leven soms pijn doet”
14. Zingen Psalm 122 vers 1 en 2 (nieuwe berijming)
15. Dienst van de voorbeden
16. Zingen Nieuwe Liedboek Gezang 416 vers 1, 2, 3 en 4
17. Zegen
18. Urker zangers: ”Toekomst vol van hoop”
Collecten bij de uitgang of via de app.
terug