Gezinsdienst Vredeskerk Gezinsdienst Vredeskerk

Gezinsdienst Vredeskerk

Zondagmorgen 10 januari 2021 hopen we weer een gezinsdienst te houden. Het thema is: 'Belofte van het licht'. Ds. I. Pauw gaat deze dienst leiden en er is medewerking vanuit de gemeente. In deze dienst zijn er ook 2 mimespelers aanwezig die een tweetal sessies doen waarin zij 2 verhalen zullen uitbeelden. 

Tijdens de overdenking worden er 2 vragen via mentimeter gesteld. Dit is een digitaal woordenweb. De dominee heeft vragen bedacht en u of jij mag deze beantwoorden. Mee doen? Zoek op een mobiele telefoon (of tablet/laptop) www.mentimeter op. Tijdens de dienst krijgt u dan een cijfercode die u moet invoeren. U hoeft geen naam in te vullen, dit gaat allemaal anoniem. Dus zorg dat u of jij de mobiele telefoon of een tablet/laptop klaar heeft liggen.

De volgende gezinsdienst is D.V. zondag 14 maart. Wilt u of wil jij daar aan meewerken? Stuur dan een mailtje naar gezinsdienst@hervormdwezep.nl!

De dienst is hier te bekijken.
 
terug