Gezinsdienst op moederdag Gezinsdienst op moederdag


Ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem hoopt zondag 12 mei (moederdag) voor te gaan in een gezinsdienst in de Vredeskerk. Het thema is: 'oogsten van generatie op generatie'. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door gemeenteleden. Bij de gezinsdienstcommissie hebben zich al twee collectanten zich opgegeven. Daar kunnen er nog vier bij. Verder worden nog twee tieners gezocht die de wet voor willen lezen in 'gewone taal'. Geef je op via gezinsdienst@hervormdwezep.nl. Samen gemeente zijn! Tot dan! 

Dit seizoen is het thema van de gezinsdienst: Samen Oogsten, daarom zijn er tijdens de eerste gezinsdienst euromunten uitgedeeld. Deze munten kon je gebruiken om dit te vermeerderen en te kunnen sparen voor een goed doel. Een andere mogelijkheid is om met deze euro iets te kopen voor een ander. Dit kan bestaan uit een bloem, kaart of wat lekkers. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden.

We vinden het als commissie fantastisch dat meer dan 20 gemeenteleden hieraan mee wilden doen. Volgende maand is er opnieuw een gezinsdienst, we zouden het dan mooi vinden om door middel van een foto aan de gemeente te laten zien wat er met de euro’s zijn gedaan. Daarom zouden we van de gemeenteleden die al mee hebben gedaan een foto ontvangen, wat zij met deze euro hebben gedaan. Hiermee kunnen we misschien andere gemeenteleden enthousiast maken en zien ze ook gelijk ideeën, wat zij hiermee zouden kunnen doen. De foto mag je sturen naar: gezinsdienst@hervormdwezep.nl. We hopen er een mooi collage van te kunnen maken.

Hartelijke groet van de gezinsdienstcommissie.
 

Meer informatie over de gezinsdiensten

Iedere zondag komen we als gezin van onze hemelse Vader bij elkaar. In de gezinsdiensten willen we ernaar streven dat iedereen, niet alleen weet maar ook ervaart, dat ze erbij horen. Kinderen, jongeren, jong volwassenen, ouders en ouderen moeten zich thuis en aangesproken voelen. 
Daarom willen we ook met elkaar meeleven in moeite, zorg en verdriet.
Dat is ook de reden dat we dit seizoen tijdens de gezinsdiensten een kaars aansteken voor die gemeenteleden bij wie we als gemeente in het bijzonder rondom hen heen willen staan.
 
De kaars symboliseert: Licht, Warmte en Vuur

Met het aansteken van de kaars willen we zeggen tegen onze broeder / zuster:

Dat het licht van de Here Jezus de duisternis ook voor u mag verdrijven
Dat de warmte van Zijn aanwezigheid u mag verwarmen
En bovenal dat het vuur van de Heilige Geest u mag vervullen.

 
De gezinsdienstcommissie is per e-mail te bereiken en bestaat uit de volgende leden:

Henriët Boonstra
Wim Bos
Sandra van den Bosch
Evert Brouwer
Clarisse Kwakkel
Gerdien Souman (voorzitter)
Dries van der Veen
 
terug