Gemeenteavond Dorpskerk Gemeenteavond Dorpskerk


Op DV. maandag 22 maart zal in de Dorpskerk opnieuw een gemeente avond gehouden worden rondom het beroepingswerk.  De avond begint om 19:30. 
Als u de gemeenteavond over het beroepingswerk wilt bijwonen, gelieve u zich op te geven op het volgende emailadres: kerkdienstendorpskerk@outlook.com. We zullen u plaatsen op volgorde van binnenkomst. U dient aan te geven met hoeveel personen u komt. Verder gelden dezelfde regels als bij de normale kerkdiensten w.b. de coronamaatregelen. Schriftelijk mag ook. Doet u dan een briefje met uw naam en aantal personen in de bus bij H.D. Overweg, Callunastraat 16 of bij de scriba.

Klik hier voor de live stream van de avond.
 
terug