Esther Visser naar GlobalRize Esther Visser naar GlobalRize

Van de zendingssommissie

Esther Visser voelt zich geroepen om bij GlobalRize te gaan werken. Zij legt hieronder zelf uit hoe dat zo is gekomen. Helaas heeft GlobalRize niet de financiële middelen om Esther een salaris aan te bieden. Als zendingscommissie willen het graag mogelijk maken dat Esther deze stap kan zetten. Hiervoor vragen wij de steun van de gemeente. Om Esther de mogelijkheid te geven haar huidige baan op te geven, is  €14.000 per jaar nodig. 

Leest u eerst even (hieronder) het verhaal van Esther?

Uw steun toezeggen kan op drie manieren.
Hier online een formulier invullen. Een e-mail sturen, of de antwoordkaart gebruiken die in de kerken ligt. Ingevulde exemplaren kunt u daar ook inleveren. Als er voldoende steun toegezegd is, zullen we u benaderen over het tijdstip waarop u kunt beginnen uw bijdrage over te maken.

Alvast hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid.


De zendingscommissie van de hervormde gemeente Wezep.

 

        ...    
 
 
       
Van dichtbij maak ik mee dat er prachtige kansen zijn om via het internet mensen in de hele wereld over de Here Jezus te vertellen. Daar zou ik graag aan meedoen, en mijn talenten en ervaring zouden nu ook goed ingezet kunnen worden. 

Wereldwijd mensen bereiken 
Ik ben nu werkzaam bij de Gereformeerde Bond als eindredacteur van het blad De Waarheidsvriend. Het is een baan waarin ik veel van mijn vaardigheden kwijt kan, maar mijn hart gaat nog meer uit naar zending: het verspreiden van het Evangelie. Door GlobalRize, waar mijn man Marten sinds onze terugkomst in Nederland bij betrokken is, worden wereldwijd mensen bereikt met het Evangelie, 

ook op plaatsen waar zendelingen moeilijk of helemaal niet kunnen komen. Overal ter wereld komen mensen tot geloof, vinden ze Jezus voor het eerst of opnieuw. Daar wil ik me dolgraag voor inzetten. 

Behoefte aan schrijver
Op dit moment is er bij GlobalRize grote behoefte aan een schrijver van cursussen en artikelen. Als GlobalRize meer cursussen aanbiedt, zullen er nog veel meer mensen bereikt kunnen worden. Dat spreekt mij in het bijzonder aan, omdat de basiscursus van GlobalRize, waarbij inmiddels ruim 60.000 cursisten persoonlijke begeleiding hebben gekregen, ook door mij geschreven is toen wij nog in Thailand woonden. Maar er zijn nog meer cursussen mogelijk, zowel op het gebied van evangelisatie als opbouw in het geloof. Ook moeten er nog vele artikelen ter verdieping geschreven worden, en komen er regelmatig andere schrijfklussen voorbij.

Vacature communicatie
Verder is er bij GlobalRize op het moment een dringende vacature op het gebied van communicatie: het vertellen van de verhalen van hoe mensen wereldwijd worden aangeraakt via het werk van GlobalRize. Ook de vrijwilligers van GlobalRize hebben vaak veel te vertellen over hoe ze God aan het werk zien. Door de impact van het werk van GlobalRize te laten zien, kan de steun voor de organisatie, zowel financieel als in gebed, groeien.

Gods leiding
Heel graag zou ik deze taken bij GlobalRize gaan oppakken. Ik heb overwogen om het werk voor GlobalRize naast mijn werk als eindredacteur te doen. Maar helaas ondervind ik nog steeds de naweeën van een val van de trap in Thailand, waardoor ik niet meer dan drie dagen per week werk achter de computer kan zitten. Daarom zou dit werk in de plaats van mijn huidige baan moeten komen.

Het is echter een hele stap om mijn baan op te geven. Is het echt de bedoeling dat ik dit doe? Deze vraag heb ik herhaaldelijk in gebed gebracht en God gevraagd om Zijn leiding. In het weekend dat ik hier erg mee bezig was, kreeg ik een appje van een GlobalRize-medewerker. Hij had een email gekregen van een Pakistaanse voorganger, die vroeg om de groeten aan ‘sister Esther’ te doen. De voorganger zei mijn bijbelartikelen vaak te gebruiken in zijn preken en sprak de hoop uit dat God ‘haar meer wijsheid zal geven om veel te schrijven en daarmee Zijn naam te verheerlijken’. Dit was voor mij een bevestiging dat het een goede keus is om me op werken bij GlobalRize te richten.

Esther Visser-den Hertog
 


 

Marten Visser bij GlobalRize

Toen we in 2015 van het zendingsveld naar Nederland terugkwamen, was dat voor mij om op een andere manier met zending verder te gaan: via internet. In de tijd daarvoor was ik al begonnen met een bijbelpagina op Facebook die elke maand miljoenen mensen bereikte. Ik wilde graag verdieping aanbrengen en persoonlijk contact aanbieden.

Wat begon vanuit de studeerkamer van een pastorie in Wezep, nam al snel een hoge vlucht. Vele mensen gingen meehelpen, en vele nieuwe projecten werden opgezet. Met name nadat Frans de Lange, burgemeester van Elburg, zijn ambt opgaf om toe te treden tot de directie van GlobalRize, ging de groei snel. Hij houdt zich nu vooral bezig met de interne organisatie en het werven van vrijwilligers binnen Nederland, terwijl ik als missionair directeur meer inhoudelijk bezig ben.

 

Ik probeer nieuwe kansen voor de verspreiding van het Evangelie via sociale media te benutten; op een creatieve manier IT in te zetten voor zending; nieuwe doelgroepen aan te spreken; verdieping aan te brengen door naast evangelisatie ook meer aandacht te schenken aan geloofsgroei en toerusting van voorgangers; het werk in nieuwe talen op te zetten; en teams van medewerkers in Amerika, Afrika en Azië op te zetten.
 


 
    

Frans de Lange over Esther bij GlobalRize

Ik zou het fantastisch vinden als Esther bij GlobalRize zou komen werken. Het werk van GlobalRize is het afgelopen jaar bijzonder gezegend. Alleen al het aantal cursisten in onze online bijbelcursus steeg naar 30.000 per jaar die een persoonlijke mentor kregen. De organisatie is de afgelopen jaren dan ook snel doorgegroeid naar 364 medewerkers. Deze snelle groei vraagt nu ook om een professionaliseringsslag. In dat kader is Esther een meer dan welkome versterking. Ze spreekt vloeiend Engels, heeft sterke redactionele kwaliteiten en heeft de nodige internationale ervaring opgedaan. Zij lijkt de ideale persoon om ons te helpen bij de verbetering van onze externe communicatie en het verder verbeteren van onze bijbelstudies en commentaren.

 


 
terug