Energiefonds Energiefonds


Energiefonds ‘Dienen door te delen’
In weekbrief en kerkbode heeft u kunnen lezen over het energiefonds ‘Dienen door te delen’. Het is ronduit hartverwarmend hoeveel mensen solidair zijn en gedoneerd hebben voor dit fonds. Nu staan we als diaconie voor de taak dit geld terecht te laten komen bij mensen die het nodig hebben.

Daarmee willen we wat ‘lucht geven’ aan degenen die door de hoge energierekening of andere kostenstijgingen moeilijk rond kunnen komen. Willen we helpen waar mensen letterlijk in de kou zitten uit angst de rekening niet meer te kunnen betalen. Daarom een dringende oproep :’Durf te vragen’! Voor (aan-)vragen? Neem contact op met Sjaak Klein (06-39120917) of Jetske van Loo (06-10300854). We hebben ook u als gemeente hierbij nodig. Uw ogen en oren kunnen signaleren. Gaat het niet om uzelf, maar kent u iemand die de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen? Laat het weten. Wijs hem of haar op ons fonds. Uiteraard mag dit ook iemand van buiten onze gemeente zijn.

Bericht van 13 januari 2023
 

Energiefonds ‘Dienen door te delen’
Het zal niemand ontgaan zijn….. de fors gestegen energieprijzen en kosten van levensonderhoud. Zo zijn we in 2022 in ons rijke Nederland in een situatie terecht gekomen waarin velen, zichtbaar of onzichtbaar, grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig hebben we een overheid die maatregelen treft om het financiële leed te verzachten. Nadeel van deze regelingen is dat er veel geld terecht komt bij mensen die het niet nodig hebben. Mensen met een inkomen net boven de inkomensgrenzen hebben vaak geen recht op deze regelingen. Een fors gestegen energierekening kan dan nauwelijks worden opgevangen.  

Doorgeven?
In november en december krijgen alle huishoudens in Nederland € 190,- korting op de energierekening. Nodig of niet nodig, een hoge energierekening of juist niet, iedereen krijgt hetzelfde. Kunt u of kun jij deze teruggaaf prima missen? Hoe mooi is het dan als ons diaconale hart sneller gaat kloppen en we deze teruggaaf willen doorgeven aan mensen die het financieel zwaar hebben! Als diaconie willen we dit mogelijk maken. We bieden u de gelegenheid om tot uiterlijk 15 januari 2023 de 2 x € 190,00 (of een ander bedrag) te schenken aan ons tijdelijk Energiefonds ‘Dienen door te delen’. Uw bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL46 RABO 0153 7994 20 van de Diaconie Hervormde Gemeente Wezep met omschrijving ‘Energiefonds’. Wij zorgen er dan voor dat het geld terecht komt bij mensen die het hard nodig hebben. Dat mag ook iemand van buiten onze kerk zijn.

Ontvangen?
Bent u of kent u iemand die dit extraatje hard nodig heeft? Schroom alstublieft niet, laat het ons weten. Dit kan telefonisch via diaken Jetske van Loo (06-10300854) of Sjaak Klein (06-39120917) of door te mailen naar diaconie@hervormdwezep.nl. Voor deze regeling hoeft u niet uw boekhouding binnenste buiten te keren. Wij luisteren naar uw verhaal. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw melding om.

Geld over?
Houden we uiteindelijk geld over? De diaconie zal dit ten goede laten komen aan mensen in de knel door een donatie aan de Voedselbank en Schuldhulpmaatje.
 
Dienen door te delen
Goed doen, recht doen. Dienen door te delen. Omzien naar elkaar. Dat is hartverwarmend diaconaat!
Zo kunnen wij er zijn voor elkaar. Doet u mee?

Bericht van 9 december 2022


 
terug