Doopkring Doopkring
Doopkring
Datum: 1e keer is dinsdagavond 1 oktober om 19.45
Vervolgavonden in overleg te bepalen

Sprekers: ds. I. Pauw
Plaats: Vredeskerk
Coördinatie: Jennie van Keulen, tel. 3761788,
jennievankeulenjansen@gmail.com
Nellie de Graaf, tel. 3769659, nvierhuis@gmail.com

Ook dit seizoen gaan we weer verder met de kring voor ouders van jonge kinderen. We hebben een aantal ontmoetingsavonden gehad, waarin we veel met elkaar hebben kunnen delen. De avonden zijn als positief ervaren, en veel ouders hebben aangegeven ook in het nieuwe seizoen door te willen gaan. Ook wanneer je het vorige seizoen niet hebt deelgenomen aan deze kring, bent je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de doopkring. Ook in het komende winterseizoen zullen veelal de avonden geleid worden door onze ds. I. Pauw.

Voor wie zijn de doopkringavonden bedoeld?
In de eerste plaats zijn de avonden bedoeld voor ouders van jonge kinderen die in de afgelopen periode een kind hebben laten dopen. We willen tijdens onze ontmoetingen met elkaar delen wat onze ervaringen en vragen zijn bij het opvoeden van onze kinderen. Daarnaast willen we samen nadenken over bepaalde thema’s die te maken hebben met de geloofsopvoedingen van onze kinderen.
 
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn onder andere:
Het bespreken van vragen die je als doopouders tegenkomt bij de geloofsopvoeding:
- Wanneer en hoe leer je je kind bidden?
- Hoe vertellen we de Bijbelverhalen? Welke kinderbijbels zijn er?
- Hoe geef je antwoord op de geloofsvragen van kinderen?
- Welke vragen heb jezelf t.a.v. het geloof en de kerk?
- Media en geloofsopvoeding, hoe ga je daar mee om?

Wanneer?
We beginnen op dinsdagavond 1 oktober 2019 om 19.45
Alle jonge ouders zijn van harte uitgenodigd! Later worden in overleg de data van de andere ontmoetingsavonden vastgesteld.
terug