Doopkring Doopkring


Tijdens het seizoen 2017 - 2018 is er een kring gestart voor de ouders van jonge kinderen. Tijdens een aantal (positief ervaren) ontmoetingsavonden werd veel met elkaar gedeeld. In het komende winterseizoen wordt deze (doop-)kring voortgezet. De avonden worden geleid door ds. I. Pauw.

Voor wie zijn de avonden bedoeld?
In de eerste plaats voor ouders van jonge kinderen die in de afgelopen periode een kind hebben laten dopen. Tijdens deze ontmoetingen willen we met elkaar delen wat onze ervaringen en vragen zijn bij het opvoeden. Daarnaast willen we samen nadenken over bepaalde thema's die te maken hebben met geloofsopvoeding. 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
- Wanneer en hoe leer je je kind bidden?
- Hoe vertellen wij de Bijbelverhalen. Welke kinderbijbels zijn er?
- Hoe geef je antwoord op geloofsvragen van kinderen?
- Welke vragen heb jezelf t.a.v. het geloof en de kerk?
- Media en geloofsopvoeding, hoe ga je daar mee om?

Dinsdag 25 september om 19.30 uur was de eerste doopkring avond, onder leiding van ds. I. Pauw, waarbij ouders van jonge kinderen van harte zijn uitgenodigd. Het maakt niet uit of je kindje onlangs gedoopt is, of dat het al weer jaren terug is. In overleg wordt de volgende data vastgesteld.

16 oktober: Doopkring o.l.v. ds. I. Pauw en Jennie van Keulen
 

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst, op zaterdag 8 september 2018, in de speeltuin te Hattemerbroek.

 
terug