Invoering nieuwe donorwet Invoering nieuwe donorwet


De kerkenraad wijk Dorpskerk wil u graag over het volgende informeren:

De geplande voorlichting over orgaandonatie op de gemeenteavond kon 23 april helaas niet doorgaan.  De invoering van de nieuwe donorwet is weliswaar uitgesteld (voorlopig) tot 1 september, maar we wijzen u nogmaals op het maken van een verantwoorde keuze. De NPV heeft rondom het thema orgaandonatie  informatie voor u beschikbaar. Op de website van de NPV is de keuzehulp ‘Orgaandonatie’ te vinden: een online module waarin je veel leert over hoe orgaandonatie in zijn werk gaat, maar ook over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat voor consequenties dat kan hebben als het gaat om het denken over orgaandonatie. Op www.npvzorg.nl/keuzehulp-orgaandonatie/ is daar meer informatie over te vinden. Leest iemand liever een tekst? Een deel van de informatie uit de keuzehulp, over de medisch-ethische vragen, is samengevat in een document dat vanaf heden  wat beschikbaar is. Zie: https://npvzorg.nl/hoe-ga-als-christen-om-orgaandonatie/.
 

terug