Digitaal collecteren Digitaal collecteren


Via de Appostel app op smartphone of tablet kan geld gedoneerd worden aan de drie collecten die gehouden worden tijdens de erediensten. Dat hoeft niet tijdens de dienst te gebeuren maar aan de collecte deelnemen kan ook bijvoorbeeld thuis, op andere dagen dan de zondag, anoniem of op naam.

Hieronder volgt een korte handleiding.
  1. Download via de App Store (Apple) of Google Play (Android) de app ‘Appostel’.
  2. Na het openen van de app zoekt u onze gemeente. Als u op de term ‘Wezep’ zoekt, klikt u op ‘Hervormde Gemeente Wezep’.
  3. Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van deze app, klikt u daarna op ‘registreer een account’. Hier vult u uw gegevens in en maakt u een wachtwoord aan. Let op: het invullen van een registratienummer is NIET nodig, dit vak kunt u overslaan. Als u uw account geregistreerd heeft, kunt u de volgende keren inloggen met uw e-mail en wachtwoord.
  4. Vervolgens klikt u op ‘Geef aan collecte of doel’ en hier kiest u de betreffende wijk en de juiste datum. Vervolgens klikt u door op ‘Gift’. U komt dan in het keuze menu waar u uw gaven kunt invullen. U kunt hier kiezen voor genoemde bedragen, maar u kunt ook een eigen keuze bedrag in vullen. Bovenaan die pagina kunt u, indien gewenst, bij ‘namens’ uw naam wijzigen in ‘anoniem’ of ‘voor derden’ als u anoniem wilt geven en/of ook namens anderen wilt geven.
  5. U kunt doneren middels iDeal of vanuit een 'tegoed'. Het heeft de voorkeur dat u via een betaaltegoed afrekent (vergelijk aanschaf van collectemunten). Dat gaat veel sneller en de kosten die de bank in rekening brengt, zijn fors lager dan via iDeal-afrekenen.
  6. Als u met iDeal wilt betalen, klikt vervolgens onderaan op ‘volgende’ en dan kiest u uw bank. Als u dan op ‘gift geven’ klikt wordt u doorgestuurd naar uw bankaccount. Als u deze gegevens ook invult en de vervolg stappen doorloopt, is uw gift verwerkt.
Computer/laptop
U kunt ook geven via uw computer of laptop. Ga hiervoor naar de https://site.skgcollect.nl/29 U komt dan op de pagina van onze Hervormde Gemeente Wezep en daar kunt u vervolgens weer uw keuze maken voor welke collecten en welke wijk u wilt geven.

Bankoverschrijving
U kunt uw gaven ook overmaken via een bankoverschrijving/iDeal. Dit is dezelfde werkwijze als wanneer u een rekening betaalt. U kunt hiervoor het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters gebruiken. Dat is NL 78 RABO 0373.7325.70. Vermeldt dan wel voor welke wijkgemeente en voor welk(e) collectedoel(en) u wilt geven.
 
terug