Digitaal collecteren Digitaal collecteren


Met ingang van zondag 5 januari 2020 kun je ook via de kerkgeldapp op je smartphone of tablet geld doneren aan de drie collecten die gehouden worden tijdens de erediensten in de Vredeskerk en de Hoeksteen. Je hoeft dat niet tijdens de dienst te doen maar aan de collecte deelnemen kan ook bijvoorbeeld thuis en dat kan ook op andere dagen dan de zondag anoniem of op naam.

De kerkgeldapp is te downloaden via de apple store (Apple) en Google Play (Android). Na installatie open je de app en koppel je Hervormde Gemeente te Wezep. De eerste keer moet je een account aanmaken maar dat verloopt heel simpel. Het registratienummer hoef je overigens niet in te vullen bij deelname aan digitaal collecteren.

Het snelste werkt digitaal collecteren indien je een betaaltegoed aanmaakt en vanaf dat tegoed deelneemt aan de collecten. Maar je kunt ook via ideal deelnemen. Doneren kan overigens op naam maar je kunt ook aangeven dat je anoniem wilt doneren. Het mooie van de kerkgeldapp is dat je ook hiermee collectemunten kunt bestellen en ook andere betalingen aan de Hervormde Gemeente kunt raadplegen zoals de betaalde kerkelijke bijdragen.

Hebt u vragen over het installeren en het gebruik van de app dan kunt u contact opnemen met Henk van Bergeijk (bijdrageadministrateur).
 
terug