Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland


Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. 

Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven. Ons diaconaal project van dit seizoen komt ten goede aan dit project van Kerk In Actie.

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met:
  • Borderline op Lesbos,
  • Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland.

Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

In de hal van de Hoeksteen en Vredeskerk staan projecttafels met daarop allerlei informatie over dit project.

Meer informatie over het Kerk in Actie project kunt vinden op 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/

Inmiddels hebben de clubs, kindernevendienst en Follow Me een actie gedaan of zijn nog bezig.
 
Kindernevendienst
Bij de kindernevendienst hebben ze spaarpotten gemaakt om voor de Vluchtelingen in Griekenland te sparen.
 
Op 2e kerstdag heeft de kindernevendienst de musical “De verjaardag van de prins” opgevoerd. (zie foto)
De collecte na afloop was bestemd voor Kerk in Actie. De opbrengst was ruim € 330,00.
 
Clubs 12-
De clubs hebben actie gedaan waarbij ze € 2,00 hebben gekregen met de opdracht om deze door middel van zelf iets te maken en te verkopen dit bedrag te vermeerderen.
Op 14 december 2022 heeft Gijs van de Brink op de clubavond verteld over zijn ervaringen met vluchtelingen op Lesbos.
Die avond werd er symbolisch een cheque overhandig voor Kerk in Actie met het mooie bedrag van€ 518,95.
 
Follow Me 12+
Op 6 november tijdens Follow Me heeft Gijs van de Brink ook verteld over de vluchtelingen op Lesbos.
De jeugd van Follow Me gaat ook proberen om het bedrag van € 2,00 te vermeerderen. Zij hebben hiervoor tot einde seizoen in maart de tijd.
 
Gemeente
In april/mei 2023 zal er ook een actie zijn voor de gehele gemeente. Hier hoort u tzt meer over.


 
terug