Evangelisatie Evangelisatie
Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie heeft als doel om het Evangelie van God in de gemeente onder
de aandacht te brengen. Onze drijfveer is interkerkelijk betrokken te zijn, contact te hebben,
deel te nemen aan projecten. Hieronder staan een aantal voorbeelden vermeld. 

We hebben in 2014 eenmalig meegewerkt aan The God Story. The God Story daagt in
een spectaculair multimedia event bezoekers uit om hun leven op de kop te laten zetten door
het mooiste verhaal ooit, het verhaal van God!

Sinds 2015 nemen we deel aan SamenKerst (ter vervanging van de kerstmarkt). Dit is een
initiatief van mensen uit diverse kerken om zich gezamenlijk in te zetten voor de gemeenschap.
Op deze manier wordt Gods liefde laten zien. De zaterdag wordt vaak gebruikt voor ‘dienen’
door bij iemand een sociale klus te doen (bv. praatje te maken) of een praktische klus (bv. tuin
opknappen). Op de zondag staan er kerkdiensten op het programma om Jezus’  geboorte te vieren.

Verder zijn we betrokken bij het uitwerken en uitdelen van de paasmagazines welke wederom
in samenwerking met andere kerken wordt gedaan. In dit magazine staat het paasevangelie:
Jezus kruisiging en opstanding als hoop voor ons. Daarnaast staan er o.a. ook geloofsverhalen
in van mensen uit de gemeente ter bemoediging. 
 
 
terug