Cursus Theologische Vorming Cursus Theologische Vorming


Vanuit de Gereformeerde bond wordt er een cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden georganiseerd. 


Het doel van de cursus is:
Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden door:

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en belijdenis
  • Verwerking van persoonlijke geloofsvragen
  • Geschiedenis van kerk en zending
  • Bezinning en doordenking van de vragen, die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied
  • Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente

Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen, van half 10 tot half 1 vanaf half september t/m juni wordt gegeven, onder andere in Harderwijk.

Meer informatie is te lezen op https://www.cursustvg.nl


 
terug