Cursus theologische verdieping Cursus theologische verdieping
Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische
Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen.
Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe
Testament. Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en
hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en
gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept
u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bestaat al meer
dan veertig jaar. Op dit moment in 17 plaatsen in heel het land. De cursisten komen echter
lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van
deze cursus weten te vinden en te waarderen. Ieder is dan ook welkom! De docenten zijn
vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 270,- per
lesjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 19 september 2023 te
Kampen.

U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken op dinsdag 27 juni en
dinsdag 5 september, beide keren vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de
Broederstraat 16, Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor vragen
en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie over
de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.
terug