Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen
Wijzigingen bijwonen erediensten
N.a.v. de per 25 september ingegane versoepelingen rond Corona wordt nog wel een duidelijk advies gegeven om elkaar de ruimte te blijven geven. Om die reden vindt de kerkenraad het op dit moment verantwoord om in de morgendiensten van de Vredeskerk circa 250 bezoekers toe te laten en in de Hoeksteen circa 40. Dit is een tijdelijke overgangssituatie en is grotendeels ingegeven door de nog aanwezige en besmettelijke “Corona D” variant.

Om een en ander in goede banen te leiden zijn gemeenteleden in de morgendiensten om de week welkom. Gemeenteleden met achternamen beginnend met letters A t/m J vanaf zondag 26 september welkom en gemeenteleden met letters K t/m Z op zondag 3 oktober waarna 10 oktober weer de letters A t/m J etc. etc.
 
A - J K - Z
zondag 26 september 2021 zondag 3 oktober 2021
zondag 10 oktober 2021 zondag 17 oktober 2021
zondag 24 oktober 2021 zondag 31 oktober 2021
zondag 7 november 2021 zondag 14 november 2021
zondag 21 november 2021 zondag 28 november 2021

Omdat de avonddiensten normaliter minder bezocht worden is voor deze diensten geen toegangsbeperking van kracht.

Er worden geen uitnodigingen meer verzonden en ieder die zich niet eerder heeft aangemeld is vanaf heden ook welkom, daarbij natuurlijk wel rekening houdend met de alfabetische indeling van de beginletter van uw achternaam.
Via website en weekbrief maken we kenbaar wie in welke morgendienst welkom is.    

Bij binnenkomst worden geen presentielijsten meer ingevuld. Ook hoeft u zich bij verhindering niet meer af te melden.
Voor het bezoeken van de eredienst zijn nog wel enkele regels van kracht. In het kort zijn deze:
 • Iedereen geeft elkaar de ruimte. Dit tijdens het binnenlopen naar uw zitplaats, het plaats nemen en tijdens het verlaten van de kerk na de dienst. 
 • Voor hen die om gezondheidsredenen nog aan 1,5 meter afstand willen vasthouden wordt in beide zijzalen van de Vredeskerk de mogelijkheid geboden om op de stoelen plaats te nemen. In de Hoeksteen wordt de mogelijkheid in het zijzaaltje geboden. Om die ruimten voorlopig nog te kunnen aanbieden verzoeken wij allen voor wie geen 1,5 meter afstand noodzakelijk is op de zitplaatsen in het middenstuk plaats te nemen. 
 • Voor een beheerste hygiëne wordt u verzocht om uw handen bij binnenkomst met gel te desinfecteren.
 • U wordt verzocht enigszins ingetogen te zingen.
 • Collecteren gebeurt na de dienst bij het uitgaan van de kerk. U kunt ook gebruikmaken van digitale mogelijkheden.
 • Natuurlijk blijft u nog steeds bij verkoudheidsklachten of koorts thuis.
 
 • Diensten vanuit de Vredeskerk kan men ook online meemaken. 
 • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
 

Pastoraat in Crisistijd

We leggen het initiatief bij U. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek kunt u uw ouderling of bezoekzuster of -broeder bellen. Wanneer hij of zij op dat moment geen tijd heeft komt er een belafspraak op een rustig moment. En dat hoeft niet alleen wanneer er iets ernstigs aan de hand is. U kunt ook prima contact zoeken 
 • Om blijde gebeurtenissen door te geven, maar ook zorgen te delen.
 • Voor een geloofsgesprek.
 • Om signalen die u opvangt in familie of de buurt te melden en te overleggen: bijvoorbeeld eenzaamheid.
 • De HBD-er zijn vast bereid om telefoonnummers uit te wisselen. Want een praatje aan de deur is in deze herfstperiode niet meer zo aantrekkelijk.
 • Bij een ziekenhuisopname of andere crisis kunt u zoals altijd de predikant of pastor bellen

Albert van de Streek, coördinator Pastoraat
 
terug