Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen
Maatregelen i.v.m. Coronavirus
Laten we bidden om Gods nabijheid in de huidige situatie en vragen om uitkomst. Dat de uitbraak van het virus verder zal stagneren en er geen nieuwe zieken bijkomen en dat zij die ziek zijn mogen herstellen. ‘HEER, ontferm U over ons!’ Wie door wil praten en/of vragen heeft kan contact opnemen met ds. I. Pauw (038-2080690).

Activiteiten
De kerkdiensten in de Hoeksteen zijn vooralsnog geannuleerd vanwege de beperkende maatregelen die gelden van overheidswege. Alle kerkelijke activiteiten in de Vredeskerk en de Hoeksteen zijn uitgesteld of vinden via videobellen plaats. Vanaf juni zijn we gestart in de Vredeskerk met erediensten waarbij maximaal 30 geregistreerde bezoekers aanwezig mogen zijn. In juli zullen we dat aantal ophogen naar 100 bezoekers. De bezoekers zullen zich moeten houden aan de regels zoals opgenomen in het gebruiksplan van de Vredeskerk. De uitzending van de diensten met beeld en geluid zullen we continueren. 

Online kerkdiensten
Op zondag wordt er één online uitzending verzorgd vanuit de Vredeskerk. Aanvang 09.30 uur. Klik hier voor meer informatie.
 

Pastoraat in crisistijd
Nu in deze tijd van Coronacrisis allerlei activiteiten worden afgelast is het goed om aan te geven wat u van ons wel of niet kunt verwachten als het gaat om het pastoraat vanuit de Vredeskerk - Hoeksteen. Dat zijn maatregelen die tegenstrijdige gevoelens oproepen, juist omdat door de ontstane situatie gemeenteleden in een isolement terecht kunnen komen en eenzaamheid op de loer ligt. Daarom willen we naast beperkende maatregelen tegelijkertijd een beroep doen op alle gemeenteleden om in de eigen omgeving na te gaan wie hulp nodig heeft.

Het bezoekwerk
 • Ouderlingen, bezoekbroeders en-zusters zullen de komende tijd geen huisbezoeken afleggen. U kunt hen wel bellen. Ze zijn beschikbaar om u op afstand bij te staan. 
 • Ziekenhuisbezoek is niet verantwoord.
 • Verjaardagbezoeken aan gemeenteleden boven 80 jaar worden afgelegd wanneer de crisis voorbij is.
 • Bezoeken in het kader van crisis en ernstige ziekte worden tot het uiterste beperkt en gedaan door ds. I. Pauw (038-2080690).
Pastoraat
 • Pastorale contacten zullen via de telefoon worden onderhouden. Doe vooral een beroep op dit telefoonpastoraat.
 • Pastor J. Bassie werkt vanuit huis en zal de komende tijd onze belangrijkste telefoonpastor zijn. Aarzel niet om met hem contact op te nemen.
Begrafenissen
 • Eventuele begrafenissen krijgen in overleg met de familie een ander karakter.
Omkijken naar elkaar
 • De komende tijd is er geen bloemengroet.
 • We zien gelukkig dat allerlei initiatieven ontstaan om mensen die in de knel komen bij te staan. Daartoe willen we u ook graag oproepen.
 • Kijk in uw omgeving wie er in isolement dreigt te raken. Een telefoontje, kaartje of wellicht praktische hulp kan ook met de nodige veiligheidsmaatregelen juist in deze tijd heel goed doen.
 • Geef door als je in je omgeving iemand ziet die in de knel dreigt te raken, zodat we pastorale, diaconale of andere hulp of bijstand kunnen organiseren waar nodig. Bel gerust naar ds. I. Pauw (038-2080690).
 • Wees de ogen en oren van onze pastorale werkers. We moeten het samen doen.
Jammer dat we genoodzaakt zijn onze kerkelijke activiteiten zo te beperken. Toch mogen we weten dat juist in deze moeilijke periode onze trouwe Vader nabij is. We vertrouwen op Hem. Als gemeente hebben we de ultieme opdracht om waar te maken wat we zo graag zingen: 'Samen in de naam van Jezus'.

Albert van de Streek, coördinator Pastoraat
 
terug