Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen
Actuele richtlijnen

In verband met de toename van Covid-19 besmettingen, heeft het moderamen voor het bezoek van kerkdiensten en overige bijeenkomsten het volgende besloten.
  • Per dienst kunnen er helaas niet meer dan 30 gemeenteleden samenkomen.
  • Bij het betreden van het kerkgebouw dient een mondkapje te worden gedragen ter bescherming van uzelf en van uw medegemeenteleden. Zodra u op de banken of stoelen heeft plaats genomen en dus op 1,5 meter afstand van uw medegemeenteleden zit, kunt u het mondkapje afdoen. Bij het verlaten, na de dienst, wordt u verzocht het mondkapje weer te dragen totdat u buiten bent. Omdat mondkapjes niet verstrekt worden wordt u verzocht om deze zelf mee te nemen naar de diensten.  
  • Het zingen zal niet meer plaatsvinden. De diensten zullen muzikaal op een alternatieve wijze ingevuld worden.
U zult begrijpen dat bovenstaande besluiten gebaseerd zijn op de huidige situatie en wijzigingen hierop geheel afhankelijk zijn van verdere ontwikkelingen rond het virus.
 

Activiteiten
De kerkdiensten in de Hoeksteen zijn vooralsnog geannuleerd vanwege de beperkende maatregelen die gelden van overheidswege. Alle kerkelijke activiteiten in de Vredeskerk en de Hoeksteen zijn uitgesteld of vinden via videobellen plaats. Vanaf juli houden we in de Vredeskerk erediensten waarbij maximaal 100 geregistreerde bezoekers aanwezig mogen zijn. De bezoekers zullen zich moeten houden aan de regels zoals opgenomen in het gebruiksplan van de Vredeskerk. De uitzending van de diensten met beeld en geluid zullen we continueren. 

Online kerkdiensten
Vanuit de Vredeskerk worden de kerkdiensten online uitgezonden. Klik hier voor meer informatie.
 

Pastoraat in Crisistijd
De beperkende maatregelen die door onze overheid afgelopen maandag zijn uitgevaardigd vanwege de toename van Covid-19 besmettingen hebben voor het pastorale werk in onze gemeente verregaande gevolgen. 

Geen pastorale bezoeken
Helaas kunnen er de komende tijd geen pastorale bezoeken worden afgelegd. Ouderlingen, bezoekzusters en -broeders, HBD-ers, de pastor en de dominee zullen de komende weken niet op huisbezoek komen. Dat is jammer en een verarming voor het gemeenteleven.

Het betekent echter niet dat onze pastorale werkers niet beschikbaar zijn. Integendeel! We hebben gelukkig prima gemotiveerde mensen die graag bereid zijn een luisterend oor te bieden als dat nodig is. 

We gaan daarom de rollen omkeren
U was gewend dat een pastoraal medewerker een afspraak maakte om op bezoek te komen. We leggen nu het initiatief bij U. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek kunt u uw ouderling of bezoekzuster of -broeder bellen. Wanneer hij of zij op dat moment geen tijd heeft komt er een belafspraak op een rustig moment. En dat hoeft niet alleen wanneer er iets ernstigs aan de hand is. U kunt ook prima contact zoeken 
  • Om blijde gebeurtenissen door te geven, maar ook zorgen te delen.
  • Voor een geloofsgesprek.
  • Om signalen die u opvangt in familie of de buurt te melden en te overleggen: bijvoorbeeld eenzaamheid.
  • De HBD-er zijn vast bereid om telefoonnummers uit te wisselen. Want een praatje aan de deur is in deze herfstperiode niet meer zo aantrekkelijk.
  • Bij een ziekenhuisopname of andere crisis kunt u zoals altijd de predikant of pastor bellen
Kortom: we willen graag het telefoonpastoraat in onze gemeente verder optuigen en alle gemeenteleden daar bij betrekken.

Albert van de Streek, coördinator Pastoraat
 
terug