Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen


Diensten wijk Vredeskerk - Hoeksteen

Diensten vanuit de Vredeskerk zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Weekbrieven
Elke zaterdagavond verspreiden we een digitale weekbrief. Maar ook tussentijds verschijnen er zo nodig extra weekbrieven. Wilt u ook de weekbrief van uw wijkgemeente ontvangen? U kunt zich hier opgeven. Mailen naar nieuwsbrief@hervormdwezep.nl is ook mogelijk. (Graag aangeven of u nieuwsbrief van de Dorpskerk of de Vredeskerk of beide wenst. Daarna ontvangt u voortaan, in ieder geval elke zaterdagavond, om 20.00 uur de weekbrief van uw keuze in uw mailbox.

 

Pastoraat in Crisistijd

Het is goed om te kunnen melden dat door de aangekondigde versoepelingen het weer verantwoord is om huisbezoeken af te leggen. Daar gaan onze ouderlingen, bezoekzusters en -broeders dus weer mee beginnen. Helaas moeten we tegelijk meedelen dat  het grote aantal vacatures binnen ons team van pastorale werkers steeds meer begint te knellen. Als er dan door ziekte ook nog iemand uitvalt, kunnen we niet meer waarmaken wat we graag zouden willen. Dat heeft het komende jaar al gevolgen voor onze zusters en broeders van 80 jaar en ouder. Zij zijn gewend dat er ieder jaar rond hun verjaardag een huisbezoek is van een predikant, pastoraal werker of bezoekbroeder/-zuster. Dat is voor dit jaar niet meer vanzelfsprekend. Het kan daarom zijn dat die bezoeken in een aantal gevallen om het jaar zullen plaatsvinden. Uiteraard kunt u blijven rekenen op de bezoeken van de HBD. 
Ter informatie: we zijn nog op zoek naar 5 pastorale ouderlingen en 3 bezoekzusters/-broeders, Wie zich geroepen voelt om ons pastorale team te komen versterken kan contact met mij opnemen om over de mogelijkheden te praten.

Albert van de Streek, coördinator Pastoraat
 
terug