Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Dorpskerk

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Er zijn 2 ingangen open: onder de toren (voor zitplaatsen beneden) en bij de preekstoel (voor zitplaatsen boven). Als de galerij volgens de coördinatoren vol is, wordt deze afgesloten en krijgen mensen beneden een zitplaats. Wel buitenom via de ingang onder de toren de kerk in. Wilt u zoveel mogelijk doorschuiven naar achter in de bank (boven of in de zijvakken) of naar het midden (middenschip beneden). De mensen die beneden zitten, verlaten de kerk op de gebruikelijke wijze: via de ingangen bij de toren. Dus niet naar voren lopen, u komt daar teveel mensen vanaf de galerijen tegen.
Ontsmetting blijft, mondkapje is niet meer nodig en zingen mag weer. Probeer 1,5 m afstand te houden. Om overzicht te houden, blijven we wel namen noteren bij binnenkomst. Het rijden van mensen met de “kerkauto” stellen we uit tot nader order. In augustus is er weer een persconferentie. De regeling van de collecten blijft hetzelfde.

Mensen (ook vakantiegangers) die zich willen aanmelden voor de diensten kunnen een mail sturen met een verzoek naar kerkdienstendorpskerk@outlook.com

We zullen de kerkdiensten ook blijven uitzenden via www.kerkomroep.nl of YouTube
U kunt hier lezen, hoe u aan de collecten kunt bijdragen.


Pastoraat
Bij het bezoekwerk zien we ons voor allerlei vragen en onmogelijkheden geplaatst. We willen natuurlijk op geen enkele manier het gevaar lopen dat we de besmetting met het Coronavirus overbrengen.

  • We  zijn erg terughoudend in het bezoekwerk en doen dat in principe niet. Wanneer er echt hele ernstige ziekte is zullen we met de desbetreffende personen/families overleggen hoe we het beste kunnen handelen. Vanuit allerlei (medische) kanten wordt geadviseerd de sociale contacten te vermijden.
  • We hebben contact gehad met het ISALA-ziekenhuis. Als bezoek niet nodig is, raadt het ziekenhuis dit af. Bezoek op de revalidatieafdeling IJsselheem mag niet. 
  • Bezoek bij risicogroepen zoals de oudere gemeenteleden en zij die ziek thuis zijn wordt ten zeerste afgeraden. We proberen wel telefonisch contacten te leggen en met elkaar mee te leven.
  • Dringend willen we u en jou vragen om in geval van ziekte zelf contact met prop. v.d. Meulen of de scriba op te nemen zodat we samen kunnen overleggen hoe we het beste kunnen handelen. (Prop. Van der Meulen: 06 – 28 46 98 92 en scriba, tel. 376 30 49)
  • In een situatie van overlijden lijkt het ons goed om op dat moment in overleg met de familie en bevoegde instanties keuzes te maken die op dat moment verantwoord zijn. 
terug