Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Dorpskerk

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Nu onze regering, en in navolging daarvan ook de Protestantse Kerk, ons dringend afraadt om kerkdiensten met meer dan 100 kerkgangers te houden, heeft de wijkkerkenraad van de Dorpskerk besloten dat tot en met 28 juni 2020 er geen diensten met kerkgangers zullen worden gehouden in de Dorpskerk. We zullen wel proberen de kerkdiensten uit te zenden. Klik hier voor meer informatie.

Elke  dinsdag- en vrijdagavond hopen wij extra uitzendingen te verzorgen vanuit de Dorpskerk.

Afgelasting van activiteiten

 • We stoppen als wijkgemeente de jeugdactiviteiten zoals zondagsschool, clubs en catechisaties. 
 • De paasviering van de zondagsschool en clubs op 11 april gaat zoals het er nu naar uit ziet niet door.
 • De inloopmiddag van 24 maart en de Bijbelkring van 31 maart gaan niet door.
 • De verenigingsavonden gaan niet door. Dat geldt ook voor de paasviering van de vrouwenvereniging Lydia op 1 april.

Of de sluitingsavond met de mannenvereniging op 14 april doorgaat, is zeer twijfelachtig. Houdt u de berichtgeving in de gaten. Dat laatste geldt ook andere activiteiten van begin april.

Wij hopen en bidden dat de Heere deze maatregelen zegent voor het welzijn van onze naaste en onszelf.Pastoraat
Bij het bezoekwerk zien we ons voor allerlei vragen en onmogelijkheden geplaatst. We willen natuurlijk op geen enkele manier het gevaar lopen dat we de besmetting met het Coronavirus overbrengen.
 • We  zijn erg terughoudend in het bezoekwerk en doen dat in principe niet. Wanneer er echt hele ernstige ziekte is zullen we met de desbetreffende personen/families overleggen hoe we het beste kunnen handelen. Vanuit allerlei (medische) kanten wordt geadviseerd de sociale contacten te vermijden. Voor mij (Ds. Van de Worp) als predikant geldt natuurlijk ook nog dat je door van de een naar de ander te gaan sneller elkaar zou kunnen besmetten, ook al denk je misschien goed gezond te zijn, dan kun je toch het virus al wel bij je hebben.
 • We hebben contact gehad met het ISALA-ziekenhuis. Als bezoek niet nodig is, raadt het ziekenhuis dit af. Bezoek op de revalidatieafdeling IJsselheem mag niet. 
 • Bezoek bij risicogroepen zoals de oudere gemeenteleden en zij die ziek thuis zijn wordt ten zeerste afgeraden. We proberen wel telefonisch contacten te leggen en met elkaar mee te leven.
 • Dringend willen we u en jou vragen om in geval van ziekte zelf contact met mij of de scriba op te nemen zodat we samen kunnen overleggen hoe we het beste kunnen handelen. (Ds. Van de Worp, tel. 3769807 en scriba, tel. 3763049)
 • Bezoek in het Gouden Hart is inmiddels ook niet meer toegestaan en dat gebeurt op steeds meer plaatsen, met name in tehuizen en plaats waar meer mensen tegelijk zijn.
 • In een situatie van overlijden lijkt het ons goed om op dat moment in overleg met de familie en bevoegde instanties keuzes te maken die op dat moment verantwoord zijn. 
   
terug