Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Dorpskerk

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

De wijkkerkenraad van de Dorpskerk heeft besloten dat er vanaf 12 juli weer kerkdiensten met 100 personen worden gehouden. Zie hiervoor het Gebruiksplan Dorpskerk. We zullen de kerkdiensten blijven uitzenden. Klik hier voor meer informatie.

Elke  dinsdag- en vrijdagavond hopen wij extra uitzendingen te verzorgen vanuit de Dorpskerk.

Pastoraat
Bij het bezoekwerk zien we ons voor allerlei vragen en onmogelijkheden geplaatst. We willen natuurlijk op geen enkele manier het gevaar lopen dat we de besmetting met het Coronavirus overbrengen.

  • We  zijn erg terughoudend in het bezoekwerk en doen dat in principe niet. Wanneer er echt hele ernstige ziekte is zullen we met de desbetreffende personen/families overleggen hoe we het beste kunnen handelen. Vanuit allerlei (medische) kanten wordt geadviseerd de sociale contacten te vermijden.
  • We hebben contact gehad met het ISALA-ziekenhuis. Als bezoek niet nodig is, raadt het ziekenhuis dit af. Bezoek op de revalidatieafdeling IJsselheem mag niet. 
  • Bezoek bij risicogroepen zoals de oudere gemeenteleden en zij die ziek thuis zijn wordt ten zeerste afgeraden. We proberen wel telefonisch contacten te leggen en met elkaar mee te leven.
  • Dringend willen we u en jou vragen om in geval van ziekte zelf contact met prop. v.d. Meulen of de scriba op te nemen zodat we samen kunnen overleggen hoe we het beste kunnen handelen. (Prop. Van der Meulen: 06 – 28 46 98 92 en scriba, tel. 376 30 49)
  • In een situatie van overlijden lijkt het ons goed om op dat moment in overleg met de familie en bevoegde instanties keuzes te maken die op dat moment verantwoord zijn. 
terug