Hulp voor Sulawesi Hulp voor Sulawesi


Op zondag 21 oktober werd door de diaconie gecollecteerd voor het Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. de ramp op Sulawesi. Onder moeilijke omstandigheden, na de aardbeving en tsunami, verleent het Christelijk Noodhulpcluster hulp op Sulawesi.

Het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad en ZOA) werkt via Indonesische kerken en christelijke organisaties die dichtbij het rampgebied zitten en daardoor snel levensreddende hulp kunnen bieden met bijvoorbeeld voedseldistributies en gezondheidszorg. 

Medische zorg is hard nodig op Sulawesi nu overheidsziekenhuizen nauwelijks functioneren nadat ze zwaar beschadigd zijn door de aardbeving. De lokale afdeling van het Leger des Heils in Palu heeft de medische expertise in huis om dit op te pakken. Er zijn onder andere vijf medische outreach teams samengesteld die naar de moeilijk bereikbare gebieden op Sulawesi zijn gegaan. Ook kopen ze medicijnen aan en bevoorraden daarmee ziekenhuizen. Daarnaast wordt psychosociale hulp en pastorale zorg geboden.

Wilt u ook een gift geven. Ga dan hier naar de website van ZOA.
terug