Collecte voor Izvor Collecte voor Izvor


Bekijk hier een videoboodschap van Elles van der Beek.

Het jaar 2020 was voor de projecten van Elles en Erica zwaar. De impact van Covid-19 was (en is) groot. Emotioneel, maar zeker ook financieel gezien heeft corona een zware tol geëist. Verlies van inkomsten doordat geen nieuwe bewoners opgenomen konden worden. Veel extra kosten voor o.a. beschermings- en desinfectiemiddelen, nu al opgelopen tot meer dan € 12.000,-. Inkomsten uit de kinderboerderij vielen door de sluiting volledig weg. In Roemenië geen overheidssteun zoals in Nederland.

De gezamenlijke diaconieën van de Dorpskerk, Vredeskerk en Hoeksteen hebben daarom besloten op zondag 10 januari 2020 een bijzondere diaconale collecte te houden voor de projecten van Elles en Erica. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Maar zéker ook om met elkaar deze lastige situatie voor Elles en Erica draaglijker te maken en om ervoor te zorgen dat hun belangrijke werk in 2021 door kan gaan.

Als u de mogelijkheid heeft, wilt u dan meehelpen met een gulle gift? Dit kan via de app Appostel. Als u geen gebruik maakt van deze app, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0396 5352 75 van de Diaconie Hervormde Gemeente Wezep/Hattemerbroek, onder vermelding van: Diaconale collecte Vrienden van Izvor 10 januari 2021.

Voor uw steun, op welke manier dan ook, HARTELIJK BEDANKT!!!

terug