Bloemschikking eeuwigheidszondag Bloemschikking eeuwigheidszondag


Bekijk hier een video van de bloemschikking in de Vredeskerk.
 

In deze schikking zijn woestijn en bange nacht uitgebeeld met het zwarte doek, de donkere bloemen, waarvan sommigen geknakt en gebroken. Maar Hij zendt Zijn engelen. Zij zullen je op handen dragen. De bladeren in de schikking symboliseren de dragende handen. De witte bloemen verwijzen naar het Licht.

Bij de schikking staat de gedachteniskaars.

In Psalm 91-a* staat:

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.

Geen duister zal je overvallen,
er is een Licht dat eeuwig brandt....

*Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.
 

Bekijk hier een video van de bloemschikking.
Bekijk hier eerdere bloemschikkingen.

 
terug