Opbrengst kerkbalans Opbrengst kerkbalans


De Actie Kerkbalans (AKB) 2021 heeft de afgelopen week weer plaatsgevonden. Bijzondere dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die door weer en wind de enveloppen bij u hebben gebracht en uw reacties weer hebben opgehaald. Op dit moment hebben we nog lang niet alle retourenveloppen ontvangen. In het vertrouwen dat u de resterende tientallen toezegformulieren nog inlevert de komende tijd, mogen we met grote dankbaarheid en verwondering vaststellen dat u ruimhartig uw kerkelijke bijdragen voor 2021 heeft toegezegd.

Op dit moment is er voor de wijkgemeente Vredeskerk-De Hoeksteen € 182.500 aan toegezegde bijdragen (begroot € 200.000)  ontvangen. Indien uw toezegging nog niet bij u is opgehaald vragen wij u de retourenvelop te (laten) bezorgen op het adres van de bijdrageadministrateur: Jacolien Wittingen, Roggeakker 5 in Wezep).

 

terug