Aktie kerkbalans '23 Aktie kerkbalans '23


Actie kerkbalans 2023 • Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen

In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Al meer dan 2000 jaar steunen christenen elkaar en hun gemeente. Zeker in een tijd van crisis na crisis is de kerk een plek waar we ons geloof én het leven met elkaar delen. Die plek heeft uw steun hard nodig!

Gisteren, vandaag… en morgen.
Als wijk Vredeskerk - Hoeksteen willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen.

In onze wijkgemeente zijn we dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kunnen we de kerk niet openhouden, kunnen we niet die plek bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. En toch… Kerk-zijn kost geld en daarom is uw steun hard nodig.

Elk lidmaatschap kost geld. Of het nu een sport- of muziekvereniging is, uw telefoon- of tijdschriftabonnement, of het lidmaatschap van de kerk. Wij zijn dankbaar voor uw lidmaatschap en we hopen dat u uw gemeente wil steunen met gebed, met geld en met uw meeleven. Met uw steun kunnen we vandaag een verschil maken voor de kerk van morgen.


 
 
Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen.

We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is.

Dat is het kloppende hart van kerk-zijn.
Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen.

Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft.

God kent u zoals u bent.
In Zijn huis bent u altijd welkom.
Geloof verdiepen
Het vieren van de sacramenten, lezen uit de Bijbel en het bezinnen op belangrijke thema’s. 

In de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. U gaat verrijkt de wereld weer in.


 

Doet u ook mee?

Mocht u geen uitnodiging ontvangen op 16 januari 2023 dan kunt u hier uw bijdrage doorgeven.

Die kunnen wij vanwege de privacy niet aan uw naam koppelen. Daardoor ontvangt u volgend jaar ook geen uitnodiging.
Het wordt daarom als gift geregistreerd en niet als bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

Voor giften zijn we heel dankbaar.

  


 

Inkomsten en uitgaven

Voor onze wijk Vredeskerk - Hoeksteen hebben we
als college van kerkrentmeesters, net als elk jaar
weer een begroting gemaakt. In deze begroting is
al gekort in de wensen van de kerkenraad, de verschillende commissies en de kerkrentmeesters zelf.

We hadden als kerkenraad bijvoorbeeld graag
meer uren voor onze jongerenwerker Jacob Nentjes
op de begroting gezien. Ook zouden we de
kerk heel graag energieneutraal maken.

Een ander voorbeeld is missionair werken.
Maar alles wat we willen kost wel geld. 

En dan is er nog de onzekerheid over de energiekosten.
Niemand kan op dit moment voorspellen hoe hoog
die kosten daadwerkelijk zullen worden. 

Rekening houdend met het bovenstaande is
met grote zorgvuldigheid een verantwoorde begroting
voor 2023 vastgesteld. Hierin zien we dat er
een opbrengst van de Aktie Kerkbalans van
220.000 nodig is.

 
Als kerkrentmeesters zullen we er alles aan doen om de kosten te beperken. 
Alleen met uw hulp kunnen we de gemeente laten doorgaan zoals u altijd al van ons gewend bent. 

Onze zorgen

De energielasten zijn een grote zorg. Net als bij iedereen thuis, zijn de kosten hiervoor heel hard gestegen.

Veranderen kunnen we het niet, bewust ermee omgaan wel.


 
Onze professionals

Zonder onze dominee, onze pastor en onze jeugdwerker zouden we nergens zijn. Hun tomeloze inzet kost wel geld.

We hopen dat u laat zien hoe graag wij
ze willen behouden voor onze gemeente.

 
Onze wensen

Als kerkenraad zouden we graag aan
iedereen laten zien, hoe groot en goed onze Heer is. Plannen om missionair te dienen in onze dorpen zijn er wel.

Als u onze wijkgemeente financieel steunt kunnen wij deze plannen ook uitvoeren.
 

Klik hier om een PDF van de bovenstaande te downloaden.

terug