Opbrengst AKB22 Vredeskerk - Hoeksteen Opbrengst AKB22 Vredeskerk - Hoeksteen

De Actie Kerkbalans 2022 heeft weer plaatsgevonden. Bijzondere dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die de enveloppen bij u hebben gebracht en uw reacties weer hebben opgehaald. Op dit moment is er voor de wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen € 180.059 aan toegezegde bijdragen ontvangen. Fijn dat u zo meeleeft met uw gemeente. We zijn als kerkenraad zeer dankbaar voor alle toegezegde bedragen. Helaas is het begrote bedrag ad € 220.000 nog niet toegezegd. Ondanks het mooie resultaat zullen we als kerkenraad ons moeten buigen over welke wensen we wel en welke we niet kunnen uitvoeren als het begrote bedrag niet wordt gehaald. We vragen in gebed om wijsheid.

Op dit moment hebben we nog lang niet alle retourenveloppen ontvangen. Indien u uw toezegging nog thuis heeft, vragen wij u de retourenvelop te (laten) bezorgen op het adres van de bijdrageadministrateur: Jacolien Wittingen, Roggeakker 5 in Wezep of bij een van de andere kerkrentmeesters. We hopen dat we zoveel mogelijk plannen kunnen uitvoeren dit jaar, daarvoor is ook uw bijdrage van belang! 

 
terug