Aanmelden... Aanmelden...
Als wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen zien we terug op een mooi winterseizoen met veel activiteiten. Graag willen we dit gezamenlijk afsluiten met een gemeenteavond, samen met de bezoekers van de kerken Vredeskerk en Hoeksteen.

We nodigen u dan ook graag uit voor vrijdagavond 16 juni, vanaf 18:00u tot 22:00u. Er zijn verschillende activiteiten, zoals koppel darttoernooi, sjoelen, hollandse spelletjes en een presentatie van de Israëlreis.

We vernemen graag of u aanwezig bent en of u eventueel aan een activiteit wilt deelnemen. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. U kunt meerdere mensen tegelijk aanmelden. 
Voor het koppel darttoernooi kunt u zich ook als koppel opgeven. Meldt u zich dan samen aan. Opgeven voor het darten kan tot 12 juni. Het darttoernooi start om 18:30 uur.

Voor meer informatie kun u mailen naar missionairecommissie-vk@hervormdwezep.nl, of via een van de leden van de Missionaire Commissie.

terug