Activiteiten 'vorming & toerusting' Vredeskerk Activiteiten 'vorming & toerusting' Vredeskerk

Samen groeien, samen bloeien, samen vruchtdragen, samen oogsten.

'Samen oogsten' is het thema waaronder het komende jaar weer tal van activiteiten worden georganiseerd.

Samen oogsten in geloof, in gemeente zijn en in hoe we in de wereld staan. Met groeien, bloeien en vrucht dragen werd in de afgelopen drie jaar aangegeven dat gaven ontwikkeld worden, dat mensen tot hun recht komen en onder Gods Zegen vrucht mogen dragen tot heil van zichzelf, de gemeente en de wereld om hen heen. Zo kan Gods bedoeling met ons mensen duidelijk worden. In een gemeente waarin gaven groeien, bloeien en vruchten voortbrengen mag ook geoogst worden. Er mag worden ervaren dat God goed is. Wanneer we zien dat velden rijp zijn om te oogsten mogen we enthousiast worden, de handen uit de mouwen steken, maar ook God verheerlijken.
Alweer een ambitieus thema, waarbij een actief geloofsleven, betrokkenheid op de mensen om ons heen en dankbaarheid hand in hand gaan!

De commissie 'Vorming en Toerusting' biedt u voor het seizoen 2018-2019 weer een gids aan met een breed aanbod van activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen. Een gevarieerd programma, gericht op verdieping van Bijbelkennis, met thema’s die ingaan op actuele vragen, maar ook ontspannende activiteiten die gericht zijn op ontmoeting.  
Het is de bedoeling dat we de naast de activiteiten die we als commissie zelf organiseren  ook de activiteiten van de Pauluskerk, de Kruiskerk, het Noorderlicht en de  Morgenster onder de aandacht brengen. Andersom gebeurt ook: een aantal activiteiten die we zelf organiseren wordt aangeboden binnen de genoemde kerken. Mooi dat we op deze manier met elkaar kunnen samenwerken. Helaas zijn nog niet alle activiteiten van de andere kerken beschikbaar. We zullen ze echter wel aankondigen in Kerkpost. We kondigen al wel twee activiteiten aan van het Leerhuis van de Morgenster en het Noorderlicht.

Een aantal activiteiten wordt in samenhang met een zondagse eredienst georganiseerd. Dat is waar we graag naar toe willen. Nadenken over het evangelie en met elkaar overleggen over de toepassing daarvan in een sfeer van ontmoeting. Graag nodigen we u uit om hier aan deel te nemen. En vraag dan vooral iemand mee. Bij iedere beschreven activiteit staat  hoe u zich aan kunt melden.
We wensen u een seizoen toe met een rijke oogst.

Namens de commissie Vorming en Toerusting, 
Albert van de Streek
Voorzitter

Ga hier naar de brochure 2018 - 2019
Reactie's op de activiteiten ontvangen wij graag via het e-mailadres.

terug