Activiteiten V&T Vredeskerk Activiteiten V&T Vredeskerk
 

Samen vruchtdragen

Als gemeente willen wij groeien. Dichter bij elkaar en bij God komen. Hiervoor is de zondagse eredienst het moment bij uitstek. Maar er is meer.
 
Samen vruchtdragen is het thema waaronder het komende jaar weer tal van activiteiten worden georganiseerd. Samen vruchtdragen in geloof, in gemeente zijn en in hoe we in de wereld staan. Met groeien en bloeien werd in de afgelopen twee jaar aangegeven dat gaven ontwikkeld worden, dat mensen tot hun recht komen en onder Gods Zegen vrucht mogen dragen tot heil van zichzelf, de gemeente en de wereld om hen heen. Zo kan Gods bedoeling met ons mensen duidelijk worden. Een vrucht-dragende-gemeente is een gemeente waar mensen op elkaar betrokken zijn, die aantrekkingskracht heeft voor de mensen om ons heen, maar is bovenal een gemeente waar God wordt verheerlijkt. Een ambitieus thema dus, maar tegelijk ook onze roeping! 

De commissie “Vorming en Toerusting” biedt u voor het seizoen 2017-2018 weer een gids aan met een breed aanbod van activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen. Een gevarieerd programma, gericht op verdieping van Bijbelkennis, met thema’s die ingaan op actuele vragen, maar ook ontspannende activiteiten die gericht zijn op ontmoeting. Speciale aandacht zal er het komende jaar zijn voor de herdenking van 500 jaar Reformatie. Rond en op 31 oktober zal samen met andere kerken in Wezep hierbij uitgebreid stil worden gestaan. We zijn dankbaar dat we dit steeds meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Naast activiteiten die we als commissie zelf organiseren beschrijven we ook een aantal activiteiten van de Dorpskerk, de Pauluskerk, de Kruiskerk, het Noorderlicht en de Morgenster. Andersom gebeurt dat ook: een aantal activiteiten die we zelf organiseren wordt aangeboden binnen de genoemde kerken. Mooi dat we op deze manier met elkaar kunnen samenwerken. 

Een aantal activiteiten wordt in samenhang met een zondagse eredienst georganiseerd. Dat is waar we graag naar toe willen. Nadenken over het evangelie en met elkaar overleggen over de toepassing daarvan in een sfeer van ontmoeting. Graag nodigen we u uit om hier aan deel te nemen. En vraag dan vooral iemand mee. Bij iedere beschreven activiteit staat hoe u zich aan kunt melden. We wensen u een vruchtbaar seizoen toe.

Namens de commissie Vorming en Toerusting,
Albert van de Streek
Voorzitter
 

Klik hier voor de brochure.
terug