Actie Kerkbalans 2019 Actie Kerkbalans 2019


Aktie Kerkbalans 2019

Van maandag 21 januari t/m 28 januari werd in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2019 gehouden.
In de weekbrief stond hierover het volgende geschreven:
 


 

Wijk Dorpskerk

De vrijwillige bijdrage heeft op de telavond  een bedrag van € 101.218,-  opgebracht. Een prachtig resultaat. Vooraf hadden we wel gehoopt op een bedrag van € 100.000,-  maar dit is boven alle verwachting. Hier mogen we met z’n allen dankbaar voor zijn. Alle gevers, geefsters, lopers en vrijwilligers die hebben meegeholpen hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Maar bovenal komt de dank aan de Heere toe.
 


 

Wijk Vredeskerk - Hoeksteen

De AKB 2019 heeft de afgelopen twee weken plaatsgevonden. Bijzondere dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die door weer en wind de enveloppen bij u hebben gebracht en uw reacties weer hebben opgehaald. Op dit moment hebben we nog lang niet alle retourenveloppen ontvangen. In het vertrouwen dat u de resterende tientallen toezegformulieren nog inlevert de komende tijd, mogen we met grote dankbaarheid vaststellen dat u ruimhartig uw kerkelijke bijdragen voor 2019 heeft toegezegd. De teller voor onze wijkgemeente Vredeskerk-De Hoeksteen staat op dit moment op € 156.000 aan toegezegde bijdragen (begroot € 165.000). Indien uw toezegging nog niet bij u is opgehaald vragen wij u de retourenvelop te deponeren in de collectezak of te (laten) bezorgen op het adres van uw bijdrageadministrateur: Henk van Bergeijk, Zuiderzeestraatweg 567, 8091 CR Wezep (hoek Veluwelaan). Zie ook de pagina over de kerkrentmeesters.
 
terug