Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018

 
Van maandag 22 januari t/m 29 januari werd in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2018 gehouden. Bijzondere dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die door weer en wind de enveloppen bij u hebben gebracht en uw reacties weer hebben opgehaald.

Dorpskerk
​Het bedrag voor wijkgemeente Dorpskerk is ongeveer gelijk aan vorig jaar ( € 105.206,- ) en is meer dan de begroting ( € 95.000,-). Wij zijn de Heere God dankbaar voor dit mooie resultaat en willen u als gemeente ook hartelijk danken dat u uw verantwoordelijkheid genomen hebt. Financieel gezien kan het gemeentewerk zonder problemen in dit jaar doorgaan. We hopen dat de Heere ook de zo nodige geestelijke zegen wil schenken!

Vredeskerk-Hoeksteen
De teller voor de wijkgemeente Vredeskerk-De Hoeksteen staat op dit moment op € 155.500 aan toegezegde bijdragen (begroot € 165.000) en daarnaast is er € 490 aan giften ontvangen. Op dit moment hebben we nog lang niet alle retourenveloppen ontvangen. In het vertrouwen dat u de resterende tientallen toezegformulieren nog inlevert de komende tijd, mogen we met grote dankbaarheid vaststellen dat u ruimhartig uw kerkelijke bijdragen voor 2018 heeft toegezegd.

Indien uw toezegging nog niet bij u is opgehaald vragen wij u de retourenvelop te deponeren in de collectezak of te (laten) bezorgen op het adres van uw bijdrageadministrateur: Henk van Bergeijk, Zuiderzeestraatweg 567, 8091 CR Wezep (hoek Veluwelaan). 

Zie ook onze pagina over de kerkrentmeesters.
terug